Παρακολούθηση
Marco Wiering
Marco Wiering
Institute of Artificial Intelligence and Cognitive Engineering, University of Groningen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rug.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reinforcement learning
MA Wiering, M Van Otterlo
Adaptation, learning, and optimization 12 (3), 729, 2012
13482012
Reinforcement learning and markov decision processes
M Van Otterlo, M Wiering
Reinforcement learning: State-of-the-art, 3-42, 2012
7072012
Multi-agent reinforcement learning for traffic light control
MA Wiering
Machine Learning: Proceedings of the Seventeenth International Conference …, 2000
6652000
Reinforcement learning in continuous action spaces
H Van Hasselt, MA Wiering
2007 IEEE International Symposium on Approximate Dynamic Programming and …, 2007
3242007
HQ-learning
M Wiering, J Schmidhuber
Adaptive behavior 6 (2), 219-246, 1997
3211997
Intelligent traffic light control
M Wiering, J Van Veenen, J Vreeken, A Koopman
Institute of Information and Computing Sciences. Utrecht University, 2004
2942004
A theoretical and empirical analysis of Expected Sarsa
H Van Seijen, H Van Hasselt, S Whiteson, M Wiering
2009 ieee symposium on adaptive dynamic programming and reinforcement …, 2009
2762009
Ensemble algorithms in reinforcement learning
MA Wiering, H Van Hasselt
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 38 …, 2008
2552008
Shifting inductive bias with success-story algorithm, adaptive Levin search, and incremental self-improvement
J Schmidhuber, J Zhao, M Wiering
Machine Learning 28, 105-130, 1997
2491997
Simulation and optimization of traffic in a city
M Wiering, J Vreeken, J Van Veenen, A Koopman
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2004, 453-458, 2004
2232004
Adaptive traffic signal control with actor-critic methods in a real-world traffic network with different traffic disruption events
M Aslani, MS Mesgari, M Wiering
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 85, 732-752, 2017
2162017
A model based method for automatic facial expression recognition
H Van Kuilenburg, M Wiering, M Den Uyl
European conference on machine learning, 194-205, 2005
1792005
Explorations in E cient Reinforcement Learning
MA Wiering
PhD thesis, University of Amsterdam/IDSIA, 1999
1691999
Comparing exploration strategies for Q-learning in random stochastic mazes
AD Tijsma, MM Drugan, MA Wiering
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-8, 2016
1642016
Efficient model-based exploration
M Wiering, J Schmidhuber
1361998
Comparing Local Descriptors and Bags of Visual Words to Deep Convolutional Neural Networks for Plant Recognition.
P Pawara, E Okafor, O Surinta, L Schomaker, M Wiering
International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods …, 2017
1342017
Data augmentation for plant classification
P Pawara, E Okafor, L Schomaker, M Wiering
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems: 18th International …, 2017
1292017
Fast online Q (λ)
M Wiering, J Schmidhuber
Machine Learning 33, 105-115, 1998
1281998
Junction detection in handwritten documents and its application to writer identification
S He, M Wiering, L Schomaker
Pattern Recognition 48 (12), 4036-4048, 2015
1272015
Simple principles of metalearning
J Schmidhuber, J Zhao, M Wiering
Istituto Dalle Molle Di Studi Sull Intelligenza Artificiale, 1996
1201996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20