Παρακολούθηση
Evmorfia N. Argyriou
Evmorfia N. Argyriou
yWorks GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Making assistive reading tools user friendly: a new platform for Greek dyslexic students empowered by automatic speech recognition
T Athanaselis, S Bakamidis, I Dologlou, EN Argyriou, A Symvonis
Multimedia Tools and Applications, 1-19, 2012
322012
Geometric RAC simultaneous drawings of graphs
E Argyriou, M Bekos, M Kaufmann, A Symvonis
Computing and Combinatorics, 287-298, 2012
262012
The straight-line RAC drawing problem is NP-hard
EN Argyriou, MA Bekos, A Symvonis
SOFSEM 2011: Theory and Practice of Computer Science, 74-85, 2011
262011
Maximizing the total resolution of graphs
EN Argyriou, MA Bekos, A Symvonis
Graph Drawing, 62-67, 2011
242011
On Metro-Line Crossing Minimization.
EN Argyriou, MA Bekos, M Kaufmann, A Symvonis
J. Graph Algorithms Appl. 14 (1), 75-96, 2010
232010
Occupational fraud detection through visualization
EN Argyriou, AA Sotiraki, A Symvonis
Intelligence and Security Informatics (ISI), 2013 IEEE International …, 2013
212013
Maximizing the Total Resolution of Graphs
EN Argyriou, MA Bekos, A Symvonis
The Computer Journal 56 (7), 887-900, 2013
202013
A Fraud Detection Visualization System Utilizing Radial Drawings and Heat-maps
EN Argyriou, A Symvonis, V Vassiliou
arXiv preprint arXiv:1311.7259, 2013
192013
Two polynomial time algorithms for the metro-line crossing minimization problem
E Argyriou, MA Bekos, M Kaufmann, A Symvonis
Graph Drawing, 336-347, 2009
132009
Detecting periodicity in serial data through visualization
EN Argyriou, A Symvonis
Advances in Visual Computing, 295-304, 2012
82012
Geometric simultaneous rac drawings of graphs
EN Argyriou, MA Bekos, M Kaufmann, A Symvonis
arXiv preprint arXiv:1106.2694, 2011
22011
Combining problems on RAC drawings and simultaneous graph drawings
EN Argyriou, MA Bekos, M Kaufmann, A Symvonis
Graph Drawing, 433-434, 2012
12012
Incorporating Speech Recognition Engine into an Intelligent Assistive Reading System for Dyslexic Students.
T Athanaselis, S Bakamidis, I Dologlou, EN Argyriou, A Symvonis
INTERSPEECH, 2993-2996, 2011
12011
Discussing the impact of a new Assistive Reading tool on Greek Dyslexic children
T Athanaselis, S Bakamidis, I Dologloul, EN Argyriou, A Symvonis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14