Παρακολούθηση
Khabat Soltanian
Khabat Soltanian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα znu.ac.ir
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm
F Ahmadizar, K Soltanian, F Akhlaghian Tab, I Tsoulos
Engineering Applications of Artificial Intelligence 39, 1-13, 2015
1772015
Artificial neural networks generation using grammatical evolution
K Soltanian, FA Tab, FA Zar, I Tsoulos
2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 1-5, 2013
302013
Modular grammatical evolution for the Generation of Artificial Neural Networks
K Soltanian, A Ebnenasir, M Afsharchi
Evolutionary computation 30 (2), 291-327, 2022
132022
Evolutionary feature selection based on semi-local search
M Mohamadi, FA Tab, K Soltanian
2019 4th international conference on pattern recognition and image analysis …, 2019
22019
Using Augmented Genetic Algorithm for Search-Based Software Testing
Z Hasheminasab, Z Sharifi, K Soltanian, M Afsharchi
Data Science: From Research to Application, 248-257, 2020
12020
CONSTRUCTION AND TRAINING OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS USING EVOLUTION STRATEGY WITH PARALLEL POPULATIONS
F AHMADIZAR, K SOLTANIAN, F AKHLAGHIAN TAB
SIGNAL AND DATA PROCESSING, 2016
12016
Developing Convolutional Neural Networks using a Novel Lamarckian Co-Evolutionary Algorithm
Z Sharifi, K Soltanian, A Amiri
2023 13th International Conference on Computer and Knowledge Engineering …, 2023
2023
Modular grammatical evolution for the generation of artificial neural networks: (hot-off-the-press track at GECCO 2022)
K Soltanian, A Ebnenasir, M Afsharchi
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8