Παρακολούθηση
Kristine N. Hopfensperger
Kristine N. Hopfensperger
Professor of Environmental Science and Biological Sciences, Northern Kentucky University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nku.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global perspective on wetland salinization: ecological consequences of a growing threat to freshwater wetlands
ER Herbert, P Boon, AJ Burgin, SC Neubauer, RB Franklin, M Ardón, ...
Ecosphere 6 (10), 1-43, 2015
5642015
A review of similarity between seed bank and standing vegetation across ecosystems
KN Hopfensperger
Oikos 116 (9), 1438-1448, 2007
4452007
Global distribution of earthworm diversity
HRP Phillips, CA Guerra, MLC Bartz, MJI Briones, G Brown, TW Crowther, ...
Science 366 (6464), 480-485, 2019
2092019
The unseen invaders: introduced earthworms as drivers of change in plant communities in North American forests (a meta‐analysis)
D Craven, MP Thakur, EK Cameron, LE Frelich, R Beauséjour, RB Blair, ...
Global Change Biology 23 (3), 1065-1074, 2017
1182017
Continent-wide analysis of how urbanization affects bird-window collision mortality in North America
SB Hager, BJ Cosentino, MA Aguilar-Gómez, ML Anderson, ...
Biological Conservation 212, 209-215, 2017
612017
Influence of plant communities on denitrification in a tidal freshwater marsh of the Potomac River, United States
KN Hopfensperger, SS Kaushal, SEG Findlay, JC Cornwell
Journal of Environmental Quality 38 (2), 618-626, 2009
542009
Impacts of saltwater incursion on plant communities, anaerobic microbial metabolism, and resulting relationships in a restored freshwater wetland
KN Hopfensperger, AJ Burgin, VA Schoepfer, AM Helton
Ecosystems 17 (5), 792-807, 2014
532014
A complex-systems approach to predicting effects of sea level rise and nitrogen loading on nitrogen cycling in coastal wetland ecosystems
LG Larsen, S Moseman, A Santoro, K Hopfensperger, A Burgin
392010
Influence of plant communities and soil properties on trace gas fluxes in riparian northern hardwood forests
KN Hopfensperger, CM Gault, PM Groffman
Forest Ecology and Management 258 (9), 2076-2082, 2009
362009
Influence of invasive earthworms on above and belowground vegetation in a northern hardwood forest
KN Hopfensperger, GM Leighton, TJ Fahey
The American Midland Naturalist 166 (1), 53-62, 2011
332011
Vegetation and seed bank dynamics in a tidal freshwater marsh
KN Hopfensperger, KAM Engelhardt, TR Lookingbill
Journal of Vegetation Science 20 (4), 767-778, 2009
292009
Annual species abundance in a tidal freshwater marsh: germination and survival across an elevational gradient
KN Hopfensperger, KAM Engelhardt
Wetlands 28 (2), 521-526, 2008
272008
The use of case studies in establishing feasibility for wetland restoration
KN Hopfensperger, KAM Engelhardt, SW Seagle
Restoration Ecology 14 (4), 578-586, 2006
242006
Ecological feasibility studies in restoration decision making
KN Hopfensperger, KAM Engelhardt, SW Seagle
Environmental management 39 (6), 843-852, 2007
212007
Spatial and temporal dynamics of floating and drift-line seeds at a tidal freshwater marsh on the Potomac River, USA
KN Hopfensperger, AH Baldwin
Herbaceous Plant Ecology, 313-322, 2009
202009
Correlates of bird collisions with buildings across three North American countries
JA Elmore, SB Hager, BJ Cosentino, TJ O'Connell, CS Riding, ...
Conservation Biology 35 (2), 654-665, 2021
192021
Nitrogen cycling players and processes in green roof ecosystems
ME Mitchell, TL Hamilton, C Uebel-Niemeier, KN Hopfensperger, I Buffam
Applied Soil Ecology 132, 114-125, 2018
182018
Global data on earthworm abundance, biomass, diversity and corresponding environmental properties
HRP Phillips, EM Bach, MLC Bartz, JM Bennett, R Beugnon, MJI Briones, ...
Scientific Data 8 (1), 1-12, 2021
152021
Potential impacts of climate change on Sphagnum bogs of the southern Appalachian Mountains
EH Schultheis, KN Hopfensperger, JC Brenner
Natural Areas Journal 30 (4), 417-424, 2010
142010
Coexistence of Typha angustifolia and Impatiens capensis in a tidal freshwater marsh
KN Hopfensperger, KAM Engelhardt
Wetlands 27 (3), 561-569, 2007
102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20