Παρακολούθηση
Paul Fodor
Paul Fodor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stonybrook.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EP-SPARQL: a unified language for event processing and stream reasoning
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, N Stojanovic
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 635-644, 2011
5172011
Stream reasoning and complex event processing in ETALIS
D Anicic, S Rudolph, P Fodor, N Stojanovic
Semantic web 3 (4), 397-407, 2012
2302012
Question analysis: How Watson reads a clue
A Lally, JM Prager, MC McCord, BK Boguraev, S Patwardhan, J Fan, ...
IBM Journal of research and development 56 (3.4), 2: 1-2: 14, 2012
2232012
OpenRuleBench: An analysis of the performance of rule engines
S Liang, P Fodor, H Wan, M Kifer
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 601-610, 2009
1632009
A rule-based language for complex event processing and reasoning
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, R Stühmer, N Stojanovic, R Studer
Web Reasoning and Rule Systems: Fourth International Conference, RR 2010 …, 2010
1552010
Etalis: Rule-based reasoning in event processing
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, R Stühmer, N Stojanovic, R Studer
Reasoning in event-based distributed systems, 99-124, 2011
1022011
Natural language processing with prolog in the ibm watson system
A Lally, P Fodor
The Association for Logic Programming (ALP) Newsletter 9, 2011, 2011
862011
Logic programming with defaults and argumentation theories
H Wan, B Grosof, M Kifer, P Fodor, S Liang
Logic Programming: 25th International Conference, ICLP 2009, Pasadena, CA …, 2009
712009
Real-time complex event recognition and reasoning–a logic programming approach
D Anicic, S Rudolph, P Fodor, N Stojanovic
Applied Artificial Intelligence 26 (1-2), 6-57, 2012
482012
Event-driven approach for logic-based complex event processing
D Anicic, P Fodor, R Stuhmer, N Stojanovic
2009 International Conference on Computational Science and Engineering 1, 56-63, 2009
362009
Tabling for transaction logic
P Fodor, M Kifer
Proceedings of the 12th international ACM SIGPLAN symposium on Principles …, 2010
192010
Interpreting Regulations with SBVR.
E Abi-Lahoud, T Butler, D Chapin, J Hall
RuleML (2), 2013
162013
Retractable complex event processing and stream reasoning
D Anicic, S Rudolph, P Fodor, N Stojanovic
Rule-Based Reasoning, Programming, and Applications: 5th International …, 2011
162011
An approach for data-driven and logic-based complex event processing
D Anicic, P Fodor, N Stojanovic, R Stühmer
Proceedings of the Third ACM International Conference on Distributed Event …, 2009
142009
Results on out-of-order event processing
P Fodor, D Anicic, S Rudolph
Practical Aspects of Declarative Languages: 13th International Symposium …, 2011
132011
Transaction logic with defaults and argumentation theories
P Fodor, M Kifer
Technical Communications of the 27th International Conference on Logic …, 2011
102011
Openrulebench: Detailed report
S Liang, P Fodor, H Wan, M Kifer
Manuscript. http://semwebcentral. org/docman/view. php/158/69/report. pdf, 2009
102009
Efficient logic-based complex event processing and reactivity handling
D Anicic, P Fodor, R Sthmer, N Stojanovic
Technical Repor t, 2009
92009
Dialog management for decision processes
P Fodor
Proc. of the 3rd Language and Technology Conference: Human Language …, 2007
92007
Planning and logic programming for dialog management
P Fodor, JM Huerta
2006 IEEE Spoken Language Technology Workshop, 214-217, 2006
92006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20