Παρακολούθηση
Georgios Giannakis
Georgios Giannakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic generation of second-level space boundary topology from IFC geometry inputs
GN Lilis, GI Giannakis, DV Rovas
Automation in Construction 76, 108-124, 2017
582017
Using thermostats for indoor climate control in office buildings: the effect on thermal comfort
GD Kontes, GI Giannakis, P Horn, S Steiger, DV Rovas
Energies 10 (9), 1368, 2017
412017
Intelligent BEMS design using detailed thermal simulation models and surrogate-based stochastic optimization
GD Kontes, C Valmaseda, GI Giannakis, KI Katsigarakis, DV Rovas
Journal of Process Control 24 (6), 846-855, 2014
252014
Simulation-assisted building energy performance improvement using sensible control decisions
MF Pichler, A Dröscher, H Schranzhofer, GD Kontes, GI Giannakis, ...
Proceedings of the Third ACM Workshop on Embedded Sensing Systems for Energy …, 2011
252011
A methodology to automatically generate geometry inputs for energy performance simulation from IFC BIM models
GI Giannakis, GN Lilis, MA Garcia, GD Kontes, C Valmaseda, DV Rovas
14th International Conference of IBPSA-Building Simulation 2015, BS 2015 …, 2015
242015
Detection and semi-automatic correction of geometric inaccuracies in IFC files
GN Lilis, GI Giannakis, DV Rovas
14th International Conference of IBPSA-Building Simulation 2015, BS 2015 …, 2015
232015
Adaptive-fine tuning of building energy management systems using co-simulation
GD Kontes, GI Giannakis, EB Kosmatopoulos, DV Rovas
2012 IEEE International Conference on Control Applications, 1664-1669, 2012
192012
A model-assisted adaptive controller fine-tuning methodology for efficient energy use in buildings
GI Giannakis, GD Kontes, EB Kosmatopoulos, DV Rovas
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 49-54, 2011
192011
Sense‐Think‐Act Framework for Intelligent Building Energy Management
KI Katsigarakis, GD Kontes, GI Giannakis, DV Rovas
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 31 (1), 50-64, 2016
182016
Simulation-based evaluation and optimization of control strategies in buildings
GD Kontes, GI Giannakis, V Sánchez, P de Agustin-Camacho, ...
Energies 11 (12), 3376, 2018
172018
Model-based comparative evaluation of building and district control-oriented energy retrofit scenarios
LD Tommasi, H Ridouane, G Giannakis, K Katsigarakis, GN Lilis, D Rovas
Buildings 8 (7), 91, 2018
152018
Simulation speedup techniques for computationally demanding tasks
GI Giannakisi, M Pichler, GD Kontesi, H Schranzhofer, DV Rovas
BUILDING SIMULATION 2013: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL …, 2013
152013
Workflow analysis of production lines with complete inspection and rework loops
G Giannakis, VS Kouikoglou, S Nikitas
International journal of production research 48 (24), 7321-7336, 2010
102010
Semi-automatic thermal simulation model generation from IFC data
GN Lilis, GI Giannakis, G Kontes, DV Rovas
Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling …, 2014
92014
District-aware Building Energy Performance simulation model generation from GIS and BIM data
GN Lilis, G Giannakis, K Katsigarakis, D Rovas
Proceedings of BSO 2018: 4th building simulation and optimization conference, 2018
82018
Simulation-time reduction techniques for a retrofit planning tool
G Giannakis, G Kontes, I Korolija, DV Rovas
Proceedings of 2017 Building Simulation 15, 2014-2023, 2017
82017
Integrated thermal simulation models for the three buildings
A Droscher, H Schranzhofer, J Santiago, A Constantin, R Streblow, ...
PEBBLE Deliverable 2, 2010
82010
Demand flexibility enabled by virtual energy storage to improve renewable energy penetration
G Fambri, M Badami, D Tsagkrasoulis, V Katsiki, G Giannakis, ...
Energies 13 (19), 5128, 2020
72020
Simulation model generation combining IFC and CityGML data
GN Lilis, GI Giannakis, K Katsigarakis, G Costa, A Sicilia, ...
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, 215-222, 2017
72017
GUIDELINES for OptEEmAL BIM Input Files
GI Giannakis, K Katsigarakis, GN Lilis, S Álvarez-Díaz
Online verfügbar unter https://www. opteemalproject. eu/files …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20