Παρακολούθηση
Guido Borghi
Guido Borghi
Assistant Professor, University of Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poseidon: Face-from-depth for driver pose estimation
G Borghi, M Venturelli, R Vezzani, R Cucchiara
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1412017
Face-from-depth for head pose estimation on depth images
G Borghi, M Fabbri, R Vezzani, S Calderara, R Cucchiara
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (3), 596-609, 2018
692018
Embedded recurrent network for head pose estimation in car
G Borghi, R Gasparini, R Vezzani, R Cucchiara
2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1503-1508, 2017
352017
Deep head pose estimation from depth data for in-car automotive applications
M Venturelli, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
International Workshop on Understanding Human Activities through 3D Sensors …, 2016
352016
From depth data to head pose estimation: a Siamese approach
M Venturelli, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2017
342017
Learning to map vehicles into bird’s eye view
A Palazzi, G Borghi, D Abati, S Calderara, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 233-243, 2017
322017
Hands on the wheel: a dataset for driver hand detection and tracking
G Borghi, E Frigieri, R Vezzani, R Cucchiara
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
202018
Shrec 2019 track: online gesture recognition
FM Caputo, S Burato, G Pavan, T Voillemin, H Wannous, JP Vandeborre, ...
Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 2019
192019
Face Verification from Depth using Privileged Information.
G Borghi, S Pini, F Grazioli, R Vezzani, R Cucchiara
BMVC, 303, 2018
172018
Historical handwritten text images word spotting through sliding window HOG features
F Bolelli, G Borghi, C Grana
International Conference on Image Analysis and Processing, 729-738, 2017
172017
XDOCS: an application to index historical documents
F Bolelli, G Borghi, C Grana
Italian Research Conference on Digital Libraries, 151-162, 2018
162018
Fast gesture recognition with multiple stream discrete HMMs on 3D skeletons
G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 997-1002, 2016
162016
Fully convolutional network for head detection with depth images
D Ballotta, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 752-757, 2018
152018
Fast and accurate facial landmark localization in depth images for in-car applications
E Frigieri, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 539-549, 2017
142017
Driver face verification with depth maps
G Borghi, S Pini, R Vezzani, R Cucchiara
Sensors 19 (15), 3361, 2019
132019
Learn to see by events: Color frame synthesis from event and rgb cameras
S Pini, G Borghi, R Vezzani
arXiv preprint arXiv:1812.02041, 2018
132018
Head Detection with Depth Images in the Wild
D Ballotta, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2017
122017
Multimodal hand gesture classification for the human–car interaction
A D’Eusanio, A Simoni, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
Informatics 7 (3), 31, 2020
112020
A systematic comparison of depth map representations for face recognition
S Pini, G Borghi, R Vezzani, D Maltoni, R Cucchiara
Sensors 21 (3), 944, 2021
102021
Hand gestures for the human-car interaction: The briareo dataset
F Manganaro, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 560-571, 2019
102019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20