Παρακολούθηση
Guido Borghi
Guido Borghi
Assistant Professor, University of Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poseidon: Face-from-depth for driver pose estimation
G Borghi, M Venturelli, R Vezzani, R Cucchiara
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1972017
Face-from-depth for head pose estimation on depth images
G Borghi, M Fabbri, R Vezzani, S Calderara, R Cucchiara
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (3), 596-609, 2018
1032018
Learning to map vehicles into bird’s eye view
A Palazzi, G Borghi, D Abati, S Calderara, R Cucchiara
Image Analysis and Processing-ICIAP 2017: 19th International Conference …, 2017
522017
From depth data to head pose estimation: a Siamese approach
M Venturelli, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2017
422017
Deep head pose estimation from depth data for in-car automotive applications
M Venturelli, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
Understanding Human Activities Through 3D Sensors: Second International …, 2018
412018
Embedded recurrent network for head pose estimation in car
G Borghi, R Gasparini, R Vezzani, R Cucchiara
2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1503-1508, 2017
382017
A transformer-based network for dynamic hand gesture recognition
A D’Eusanio, A Simoni, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2020 International Conference on 3D Vision (3DV), 623-632, 2020
342020
Hands on the wheel: a dataset for driver hand detection and tracking
G Borghi, E Frigieri, R Vezzani, R Cucchiara
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
332018
SHREC 2021: Skeleton-based hand gesture recognition in the wild
A Caputo, A Giachetti, S Soso, D Pintani, A D’Eusanio, S Pini, G Borghi, ...
Computers & Graphics 99, 201-211, 2021
312021
A double siamese framework for differential morphing attack detection
G Borghi, E Pancisi, M Ferrara, D Maltoni
Sensors 21 (10), 3466, 2021
272021
Shrec 2019 track: online gesture recognition
FM Caputo, S Burato, G Pavan, T Voillemin, H Wannous, JP Vandeborre, ...
Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 2019
262019
Multimodal hand gesture classification for the human–car interaction
A D’Eusanio, A Simoni, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
Informatics 7 (3), 31, 2020
222020
Learn to see by events: Color frame synthesis from event and rgb cameras
S Pini, G Borghi, R Vezzani
arXiv preprint arXiv:1812.02041, 2018
222018
Fully convolutional network for head detection with depth images
D Ballotta, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 752-757, 2018
222018
Face Verification from Depth using Privileged Information.
G Borghi, S Pini, F Grazioli, R Vezzani, R Cucchiara
BMVC 303, 2018
202018
Historical handwritten text images word spotting through sliding window HOG features
F Bolelli, G Borghi, C Grana
Image Analysis and Processing-ICIAP 2017: 19th International Conference …, 2017
202017
Hand gestures for the human-car interaction: The briareo dataset
F Manganaro, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
Image Analysis and Processing–ICIAP 2019: 20th International Conference …, 2019
182019
XDOCS: An application to index historical documents
F Bolelli, G Borghi, C Grana
Digital Libraries and Multimedia Archives: 14th Italian Research Conference …, 2018
182018
Fast gesture recognition with multiple stream discrete HMMs on 3D skeletons
G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 997-1002, 2016
182016
A systematic comparison of depth map representations for face recognition
S Pini, G Borghi, R Vezzani, D Maltoni, R Cucchiara
Sensors 21 (3), 944, 2021
172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20