Παρακολούθηση
Artie Konrad
Artie Konrad
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Echoes from the past: how technology mediated reflection improves well-being
E Isaacs, A Konrad, A Walendowski, T Lennig, V Hollis, S Whittaker
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2013
2142013
What does all this data mean for my future mood? Actionable analytics and targeted reflection for emotional well-being
V Hollis, A Konrad, A Springer, M Antoun, C Antoun, R Martin, S Whittaker
Human–Computer Interaction 32 (5-6), 208-267, 2017
832017
Finding the Adaptive Sweet Spot: Balancing Compliance and Achievement in Automated Stress Reduction
A Konrad, V Bellotti, N Crenshaw, S Tucker, L Nelson, H Du, P Pirolli, ...
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2015
622015
Change of Heart: Emotion Tracking to Promote Behavior Change
V Hollis, A Konrad, S Whittaker
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2015
592015
Technology-mediated memory: is technology altering our memories and interfering with well-being?
A Konrad, E Isaacs, S Whittaker
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 23 (4), 1-29, 2016
442016
Sticker and emoji use in Facebook Messenger: Implications for graphicon change
A Konrad, SC Herring, D Choi
Journal of Computer-Mediated Communication 25 (3), 217-235, 2020
432020
Technology and reflection: Mood and memory mechanisms for well-being
A Konrad, S Tucker, J Crane, S Whittaker
Psychology of well-being 6 (1), 1-24, 2016
282016
Scaffolding the mastery of healthy behaviors with fittle+ systems: evidence-based interventions and theory
P Pirolli, GM Youngblood, H Du, A Konrad, L Nelson, A Springer
Human–Computer Interaction 36 (2), 73-106, 2021
132021
Facebook memories: the research behind the products that connect you with your past
A Konrad
Facebook Research Blog, 2017
72017
Designing for the Bittersweet: Improving Sensitive Experiences with Recommender Systems
C Lustig, A Konrad, JR Brubaker
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-18, 2022
22022
Honglu Du, Peter Pirolli, and Steve Whittaker. Finding the adaptive sweet spot: Balancing compliance and achievement in automated stress reduction
A Konrad, V Bellotti, N Crenshaw, S Tucker, L Nelson
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing …, 0
2
Does mood moderate the relationship between reflection and well-being?
AW Konrad
University of California, Santa Cruz, 2016
12016
Sarah Dyck, The Silence Echoes: Memoirs of Trauma and Tears
A Konrad
CONRAD GREBEL REVIEW 17, 105-108, 1999
1999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13