Παρακολούθηση
Alexandros Kaloxylos
Alexandros Kaloxylos
Associate Professor, Informatics and Telecommunications, University of Peloponnese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Farm management systems and the Future Internet era
A Kaloxylos, R Eigenmann, F Teye, Z Politopoulou, S Wolfert, C Shrank, ...
Computers and electronics in agriculture 89, 130-144, 2012
2812012
View on 5G architecture
5G PPP Architecture Working Group
White Paper, July, 2016
2622016
5G radio access network architecture: Design guidelines and key considerations
P Marsch, I Da Silva, O Bulakci, M Tesanovic, SE El Ayoubi, T Rosowski, ...
IEEE Communications Magazine 54 (11), 24-32, 2016
1772016
A cloud-based Farm Management System: Architecture and implementation
A Kaloxylos, A Groumas, V Sarris, L Katsikas, P Magdalinos, E Antoniou, ...
Computers and electronics in agriculture 100, 168-179, 2014
1662014
A survey and an analysis of network slicing in 5G networks
A Kaloxylos
IEEE Communications Standards Magazine 2 (1), 60-65, 2018
1602018
Handover management architectures in integrated WLAN/cellular networks
G Lampropoulos, N Passas, L Merakos, A Kaloxylos
IEEE Communications Surveys & Tutorials 7 (4), 30-44, 2005
1352005
5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research
P Marsch, Ö Bulakci, O Queseth, M Boldi
John Wiley & Sons, 2018
113*2018
Impact of network slicing on 5G Radio Access Networks
I Da Silva, G Mildh, A Kaloxylos, P Spapis, E Buracchini, A Trogolo, ...
2016 European conference on networks and communications (EuCNC), 153-157, 2016
922016
Charging, accounting and billing management schemes in mobile telecommunication networks and the internet
M Koutsopoulou, A Kaloxylos, A Alonistioti, L Merakos, K Kawamura
IEEE Communications Surveys & Tutorials 6 (1), 50-58, 2004
882004
The use of future internet technologies in the agriculture and food sectors: integrating the supply chain
A Kaloxylos, J Wolfert, T Verwaart, CM Terol, C Brewster, R Robbemond, ...
Procedia Technology 8, 51-60, 2013
782013
An efficient RSVP–mobile IP interworking scheme
S Paskalis, A Kaloxylos, E Zervas, L Merakos
Mobile Networks and Applications 8 (3), 197-207, 2003
702003
Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system
P Popovski, V Braun, H Mayer, P Fertl, Z Ren, D Gonzales-Serrano, ...
The METIS project: Mobile and wireless communications Enablers for the …, 2013
682013
On end to end network slicing for 5G communication systems
X An, C Zhou, R Trivisonno, R Guerzoni, A Kaloxylos, D Soldani, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 28 (4), e3058, 2017
662017
Management and control applications in Agriculture domain via a Future Internet Business-to-Business platform
S Barmpounakis, A Kaloxylos, A Groumas, L Katsikas, V Sarris, K Dimtsa, ...
Information processing in agriculture 2 (1), 51-63, 2015
522015
Enabling technologies for the ‘always best connected’concept
N Passas, S Paskalis, A Kaloxylos, F Bader, R Narcisi, E Tsontsis, ...
Wireless Communications and Mobile Computing 6 (4), 523-540, 2006
522006
An efficient micro-mobility solution for SIP networks
D VaIi, S Paskalis, A Kaloxylos, L Merakos
GLOBECOM'03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No …, 2003
482003
A survey of internet QoS signaling
D Vali, S Paskalis, L Merakos, A Kaloxylos
IEEE Communications Surveys & Tutorials 6 (4), 32-43, 2004
462004
Charging, accounting and billing as a sophisticated and reconfigurable discrete service for next generation mobile networks
M Koutsopoulou, A Kaloxylos, A Alonistioti
Proceedings IEEE 56th Vehicular Technology Conference 4, 2342-2345, 2002
432002
Low-latency layer-2-based multicast scheme for localized V2X communications
S Roger, D Martin-Sacristan, D Garcia-Roger, JF Monserrat, P Spapis, ...
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 20 (8), 2962-2975, 2018
412018
Adaptive Charging Accounting and Billing system for the support of advanced business models for VAS provision in 3G systems
M Koutsopoulou, N Alonistioti, E Gazis, A Kaloxylos
12th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2001
382001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20