Παρακολούθηση
Mahmoud Al-Ayyoub
Mahmoud Al-Ayyoub
Άλλα ονόματαMahmoud Al Shboul
Ajman University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ajman.ac.ae - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis
M Pontiki, D Galanis, H Papageorgiou, I Androutsopoulos, S Manandhar, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
2055*2016
Arabic sentiment analysis: Corpus-based and lexicon-based
N Abdulla, N Mahyoub, M Shehab, M Al-Ayyoub
Proceedings of The IEEE conference on Applied Electrical Engineering and …, 2013
333*2013
Deep Recurrent neural network vs. support vector machine for aspect-based sentiment analysis of Arabic hotels’ reviews
M Al-Smadi, O Qawasmeh, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, B Gupta
Journal of computational science 27, 386-393, 2018
2782018
SDIoT: a software defined based internet of things framework
Y Jararweh, M Al-Ayyoub, A Darabseh, E Benkhelifa, M Vouk, A Rindos
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 6 (4), 453-461, 2015
2392015
The internet of energy: smart sensor networks and big data management for smart grid
M Jaradat, M Jarrah, A Bousselham, Y Jararweh, M Al-Ayyoub
Procedia Computer Science 56, 592-597, 2015
2182015
The Future of Mobile Cloud Computing: Integrating Cloudlets and Mobile Edge Computing
Y Jararweh, A Doulat, O AlQudah, E Ahmed, M Al-Ayyoub, E Benkhelifa
23rd International Conference on Telecommunications (ICT), 2016
2102016
Using long short-term memory deep neural networks for aspect-based sentiment analysis of Arabic reviews
M Al-Smadi, B Talafha, M Al-Ayyoub, Y Jararweh
International Journal of Machine Learning and Cybernetics 10 (8), 2163-2175, 2019
1762019
Impact of digital fingerprint image quality on the fingerprint recognition accuracy
MA Alsmirat, F Al-Alem, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, B Gupta
Multimedia Tools and Applications 78 (3), 3649-3688, 2019
1622019
A comprehensive survey of arabic sentiment analysis
M Al-Ayyoub, AA Khamaiseh, Y Jararweh, MN Al-Kabi
Information processing & management 56 (2), 320-342, 2019
1552019
Enhancing aspect-based sentiment analysis of Arabic hotels’ reviews using morphological, syntactic and semantic features
M Al-Smadi, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, O Qawasmeh
Information Processing & Management 56 (2), 308-319, 2019
1392019
Lexicon-based sentiment analysis of Arabic tweets.
M Al-Ayyoub, SB Essa, I Alsmadi
Int. J. Soc. Netw. Min. 2 (2), 101-114, 2015
1382015
Software defined cloud: Survey, system and evaluation
Y Jararweh, M Al-Ayyoub, E Benkhelifa, M Vouk, A Rindos
Future Generation Computer Systems 58, 56-74, 2016
1352016
Near-optimal dynamic spectrum allocation in cellular networks
AP Subramanian, M Al-Ayyoub, H Gupta, SR Das, MM Buddhikot
2008 3rd IEEE Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks …, 2008
1212008
Deep learning for Arabic NLP: A survey
M Al-Ayyoub, A Nuseir, K Alsmearat, Y Jararweh, B Gupta
Journal of computational science 26, 522-531, 2018
1132018
Towards improving the lexicon-based approach for arabic sentiment analysis
NA Abdulla, NA Ahmed, MA Shehab, M Al-Ayyoub, MN Al-Kabi, S Al-rifai
International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE …, 2014
1122014
Multi-agent based dynamic resource provisioning and monitoring for cloud computing systems infrastructure
M Al-Ayyoub, Y Jararweh, M Daraghmeh, Q Althebyan
Cluster Computing 18 (2), 919-932, 2015
1082015
CloudExp: A comprehensive cloud computing experimental framework
Y Jararweh, M Jarrah, Z Alshara, MN Alsaleh, M Al-Ayyoub
Simulation Modelling Practice and Theory 49, 180-192, 2014
1072014
Sdsecurity: a software defined security experimental framework
A Darabseh, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, E Benkhelifa, M Vouk, A Rindos
IEEE International Conference on Communications (ICC 2015), 1871-1876, 2015
102*2015
Sdstorage: a software defined storage experimental framework
A Darabseh, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, E Benkhelifa, M Vouk, A Rindos
2015 IEEE International Conference on Cloud Engineering, 341-346, 2015
932015
A new collaborative filtering recommendation algorithm based on dimensionality reduction and clustering techniques
H Zarzour, Z Al-Sharif, M Al-Ayyoub, Y Jararweh
2018 9th international conference on information and communication systems …, 2018
912018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20