ANTHONY TSARBOPOULOS
ANTHONY TSARBOPOULOS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Matrix dependence of metastable fragmentation of glycoproteins in MALDI TOF mass spectrometry
M Karas, U Bahr, K Strupat, F Hillenkamp, A Tsarbopoulos, BN Pramanik
Analytical Chemistry 67 (3), 675-679, 1995
2101995
Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Five Taxa of Sideritis from Greece
N Aligiannis, E Kalpoutzakis, IB Chinou, S Mitakou, E Gikas, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 49 (2), 811-815, 2001
1922001
A new process for the management of olive oil mill waste water and recovery of natural antioxidants
A Agalias, P Magiatis, AL Skaltsounis, E Mikros, A Tsarbopoulos, E Gikas, ...
Journal of agricultural and food chemistry 55 (7), 2671-2676, 2007
1642007
Mass spectrometric detection of the noncovalent GDP-bound conformational state of the human H-ras protein
AK Ganguly, BN Pramanik, A Tsarbopoulos, TR Covey, E Huang, ...
Journal of the American Chemical Society 114 (16), 6559-6560, 1992
1221992
Ras oncoprotein inhibitors: the discovery of potent, ras nucleotide exchange inhibitors and the structural determination of a drug-protein complex
AG Taveras, SW Remiszewski, RJ Doll, D Cesarz, EC Huang, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 5 (1), 125-133, 1997
1211997
Disulfide bond assignments and secondary structure analysis of human and murine interleukin 10
WT Windsor, R Syto, A Tsarbopoulos, R Zhang, J Durkin, S Baldwin, ...
Biochemistry 32 (34), 8807-8815, 1993
1201993
Protein aggregation and neurodegeneration in prototypical neurodegenerative diseases: Examples of amyloidopathies, tauopathies and synucleinopathies
M Bourdenx, NS Koulakiotis, D Sanoudou, E Bezard, B Dehay, ...
Progress in neurobiology 155, 171-193, 2017
972017
Comparative mapping of recombinant proteins and glycoproteins by plasma desorption and matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry
A Tsarbopoulos, M Karas, K Strupat, BN Pramanik, TL Nagabhushan, ...
Analytical chemistry 66 (13), 2062-2070, 1994
971994
Noncovalent interaction between amyloid-β-peptide (1–40) and oleuropein studied by electrospray ionization mass spectrometry
FN Bazoti, J Bergquist, KE Markides, A Tsarbopoulos
Journal of the American Society for Mass Spectrometry 17 (4), 568-575, 2006
922006
Serine protease of hepatitis C virus expressed in insect cells as the NS3/4A complex
DL Sali, R Ingram, M Wendel, D Gupta, C McNemar, A Tsarbopoulos, ...
Biochemistry 37 (10), 3392-3401, 1998
861998
Application of electrospray mass spectrometry in probing protein-protein and protein-ligand noncovalent interactions
EC Huang, BN Pramanik, A Tsarbopoulos, P Reichert, AK Ganguly, ...
Journal of the American Society for Mass Spectrometry 4 (8), 624-630, 1993
841993
Development of a rapid and sensitive SPE-LC-ESI MS/MS method for the determination of chloramphenicol in seafood
E Gikas, P Kormali, D Tsipi, A Tsarbopoulos
Journal of Agricultural and food chemistry 52 (5), 1025-1030, 2004
742004
Gas chromatographic–tandem mass spectrometric method for the quantitation of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in applicators’ urine
SSE Petropoulou, E Gikas, A Tsarbopoulos, PA Siskos
Journal of Chromatography A 1108 (1), 99-110, 2006
732006
Volatiles with antimicrobial activity from the roots of Greek Paeonia taxa
V Papandreou, P Magiatis, I Chinou, E Kalpoutzakis, AL Skaltsounis, ...
Journal of ethnopharmacology 81 (1), 101-104, 2002
652002
Identification of Throuba Thassos, a traditional Greek table olive variety, as a nutritional rich source of oleuropein
E Zoidou, E Melliou, E Gikas, A Tsarbopoulos, P Magiatis, AL Skaltsounis
Journal of agricultural and food chemistry 58 (1), 46-50, 2010
642010
Isolation and characterization of a monomethioninesulfoxide variant of interferon α-2b
G Gitlin, A Tsarbopoulos, ST Patel, W Sydor, BN Pramanik, S Jacobs, ...
Pharmaceutical research 13 (5), 762-769, 1996
481996
Interaction of a novel GDP exchange inhibitor with the Ras protein
AK Ganguly, YS Wang, BN Pramanik, RJ Doll, ME Snow, AG Taveras, ...
Biochemistry 37 (45), 15631-15637, 1998
471998
Determination of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in plasma samples of agricultural populations using gas chromatography–tandem mass spectrometry
SSE Petropoulou, A Tsarbopoulos, PA Siskos
Analytical and bioanalytical chemistry 385 (8), 1444-1456, 2006
452006
Conformation of oleuropein, the major bioactive compound of Olea europea
E Gikas, FN Bazoti, A Tsarbopoulos
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 821 (1-3), 125-132, 2007
442007
Simultaneous determination of oleuropein and its metabolites in plasma by high-performance liquid chromatography
A Tsarbopoulos, E Gikas, N Papadopoulos, N Aligiannis, A Kafatos
Journal of Chromatography B 785 (1), 157-164, 2003
432003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20