Παρακολούθηση
Ming Zhang
Ming Zhang
Alibaba Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alibaba-inc.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving high utilization with software-driven WAN
CY Hong, S Kandula, R Mahajan, M Zhang, V Gill, M Nanduri, ...
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 Conference on SIGCOMM, 15-26, 2013
14142013
CloudCmp: comparing public cloud providers
A Li, X Yang, S Kandula, M Zhang
Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 1-14, 2010
12742010
Understanding data center traffic characteristics
T Benson, A Anand, A Akella, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 40 (1), 92-99, 2010
10082010
Where is the energy spent inside my app? Fine Grained Energy Accounting on Smartphones with Eprof
A Pathak, YC Hu, M Zhang
Proceedings of the 7th ACM european conference on Computer Systems, 29-42, 2012
9212012
MicroTE: Fine grained traffic engineering for data centers
T Benson, A Anand, A Akella, M Zhang
Proceedings of the seventh conference on emerging networking experiments and …, 2011
8172011
Congestion control for large-scale RDMA deployments
Y Zhu, H Eran, D Firestone, C Guo, M Lipshteyn, Y Liron, J Padhye, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 45 (4), 523-536, 2015
6752015
{CherryPick}: Adaptively unearthing the best cloud configurations for big data analytics
O Alipourfard, HH Liu, J Chen, S Venkataraman, M Yu, M Zhang
14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2017
6022017
Towards highly reliable enterprise network services via inference of multi-level dependencies
P Bahl, R Chandra, A Greenberg, S Kandula, DA Maltz, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37 (4), 13-24, 2007
5392007
Fine-grained power modeling for smartphones using system call tracing
A Pathak, YC Hu, M Zhang, P Bahl, YM Wang
Proceedings of the sixth conference on Computer systems, 153-168, 2011
5182011
Dynamic scheduling of network updates
X Jin, HH Liu, R Gandhi, S Kandula, R Mahajan, M Zhang, J Rexford, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 44 (4), 539-550, 2014
5022014
HPCC: High precision congestion control
Y Li, R Miao, HH Liu, Y Zhuang, F Feng, L Tang, Z Cao, M Zhang, F Kelly, ...
Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication, 44-58, 2019
4922019
Anatomizing application performance differences on smartphones
J Huang, Q Xu, B Tiwana, ZM Mao, M Zhang, P Bahl
Proceedings of the 8th international conference on Mobile systems …, 2010
4002010
Packet-level telemetry in large datacenter networks
Y Zhu, N Kang, J Cao, A Greenberg, G Lu, R Mahajan, D Maltz, L Yuan, ...
Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data …, 2015
3912015
Planetseer: Internet path failure monitoring and characterization in wide-area services.
M Zhang, C Zhang, VS Pai, LL Peterson, RY Wang
OSDI 4, 12-12, 2004
3642004
Automating Network Application Dependency Discovery: Experiences, Limitations, and New Solutions.
X Chen, M Zhang, ZM Mao, P Bahl
OSDI 8, 117-130, 2008
3392008
A Transport Layer Approach for Improving End-to-End Performance and Robustness Using Redundant Paths.
M Zhang, J Lai, A Krishnamurthy, LL Peterson, RY Wang
USENIX Annual Technical Conference, General Track, 99-112, 2004
3302004
An untold story of middleboxes in cellular networks
Z Wang, Z Qian, Q Xu, Z Mao, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 41 (4), 374-385, 2011
3072011
zUpdate: Updating data center networks with zero loss
HH Liu, X Wu, M Zhang, L Yuan, R Wattenhofer, D Maltz
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 Conference on SIGCOMM, 411-422, 2013
3052013
Bootstrapping energy debugging on smartphones: a first look at energy bugs in mobile devices
A Pathak, YC Hu, M Zhang
Proceedings of the 10th ACM Workshop on Hot Topics in Networks, 1-6, 2011
3022011
RR-TCP: a reordering-robust TCP with DSACK
M Zhang, B Karp, S Floyd, L Peterson
11th IEEE International Conference on Network Protocols, 2003. Proceedings …, 2003
3012003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20