Παρακολούθηση
Konstantinos Loizos
Konstantinos Loizos
Research Fellow, Centre of Planning and Economic Research (KEPE)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The financial repression‐liberalization debate: taking stock, looking for a synthesis
K Loizos
Journal of Economic Surveys 32 (2), 440-468, 2018
252018
The financial repression/liberalization debate: A survey of the literature
K Loizos
SSRN, 2015
52015
Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned?
KI Loizos
Economic Alternatives 1 (March), 34-50, 2017
42017
3.2. The employment adjustment of the financial sector in Greece
V Missos, K Loizos
22020
The Bank of Greece and the Management of the Interwar Crisis 1929-1940
K Loizos
The Great Depression In Europe: Economic Thought and Policy in a National …, 2012
2*2012
The demand for money in Greece 1962 to 1998
K Loizos, J Thompson
22001
Challenging Conventional Wisdom about Non-Performing Loans: A Post-Keynesian Institutionalist Perspective
K Loizos
Journal of Economic Issues 56 (1), 40-58, 2022
12022
The interbank market, Keynes’s degree of confidence and the link between banks’ liquidity and solvency
K Loizos
Post Keynesian Economics Society (PKES), 2020
12020
Development Banking in Greece 1963-2002. Performance and Institutional Transformation
K Loizos
Theoretical Quests and Empirical Research. Proceedings of Social and …, 2012
12012
How Financial Innovation Might Cancel Out Bank Regulation Along Financial Cycles: A Keynes's State of Confidence Interpretation
K Loizos
1*
Prolegomena to an Evolutionary Theory of Development Banking for a Sustainable Future
K Loizos
Journal of Economic Issues 57 (2), 606-612, 2023
2023
Bank capital regulation and the Modigliani-Miller Theorem: a Post-Keynesian perspective
G Dotsis, K Loizos
Journal of Post Keynesian Economics 46 (2), 219-242, 2023
2023
Development banking
K Loizos
Elgar Encyclopedia of Post-Keynesian Economics, 115-116, 2023
2023
Financial liberalization
K Loizos
Elgar Encyclopedia of Post-Keynesian Economics, 169-171, 2023
2023
Financial sector restructuring in Greece: The impact on activities, financial health and employment
K Loizos, V Missos
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 15-54, 2022
2022
Testing the (new) equity multiplier in the Greek banking system: 2002Q4-2019Q1.
K Loizos, Y Panagopoulos
Greek Economic Outlook, 2021
2021
Special topics
K Loizos, Y Panagopoulos
GREEK ECONOMIC OUTLOOK, 80, 2020
2020
4.2. The new bankruptcy law in Greece: An evaluation from the perspective of economic theory and policy
K Loizos
GREEK ECONOMIC OUTLOOK, 58, 2020
2020
PKSG
KI Loizos
2014
Financial Regulation and Financial Development: tradeoff or synergy?
SB Thomadakis, KI Loizos
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20