Παρακολούθηση
Deep Ray
Deep Ray
Postdoctoral Research Associate, University of Southern California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-intrusive reduced order modeling of unsteady flows using artificial neural networks with application to a combustion problem
Q Wang, JS Hesthaven, D Ray
Journal of computational physics 384, 289-307, 2019
1852019
An artificial neural network as a troubled-cell indicator
D Ray, JS Hesthaven
Submitted, 2017
1082017
Deep learning observables in computational fluid dynamics
KO Lye, S Mishra, D Ray
Journal of Computational Physics 410, 109339, 2020
1072020
Detecting troubled-cells on two-dimensional unstructured grids using a neural network
D Ray, JS Hesthaven
Journal of Computational Physics 397, 108845, 2019
462019
Entropy stable scheme on two-dimensional unstructured grids for Euler equations
D Ray, P Chandrashekar, US Fjordholm, S Mishra
Communications in Computational Physics 19 (5), 1111-1140, 2016
462016
Controlling oscillations in high-order discontinuous Galerkin schemes using artificial viscosity tuned by neural networks
N Discacciati, JS Hesthaven, D Ray
Journal of Computational Physics 409, 109304, 2020
442020
Constraint-aware neural networks for Riemann problems
J Magiera, D Ray, JS Hesthaven, C Rohde
Journal of Computational Physics 409, 109345, 2020
432020
Iterative surrogate model optimization (ISMO): an active learning algorithm for PDE constrained optimization with deep neural networks
KO Lye, S Mishra, D Ray, P Chandrashekar
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 374, 113575, 2021
342021
A sign preserving WENO reconstruction method
US Fjordholm, D Ray
Journal of Scientific Computing 68 (1), 42-63, 2016
242016
An entropy stable finite volume scheme for the two dimensional Navier–Stokes equations on triangular grids
D Ray, P Chandrashekar
Applied Mathematics and Computation 314, 257-286, 2017
142017
Entropy stable schemes for compressible Euler equations
D Ray, P Chandrashekar
Int. J. Numer. Anal. Model. Ser. B 4 (4), 335-352, 2013
142013
Controlling oscillations in spectral methods by local artificial viscosity governed by neural networks
L Schwander, D Ray, JS Hesthaven
Journal of Computational Physics 431, 110144, 2021
132021
Multilevel Monte Carlo Finite Difference Methods for Fractional Conservation Laws with Random Data
U Koley, D Ray, T Sarkar
SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification 9 (1), 65-105, 2021
112021
Entropy-stable finite difference and finite volume schemes for compressible flows
D Ray
PhD thesis, TIFR, 2017
52017
Controlling oscillations in high-order schemes using neural networks
N Discacciati
42018
A Third-Order Entropy Stable Scheme for the Compressible Euler Equations
D Ray
XVI International Conference on Hyperbolic Problems: Theory, Numerics …, 2016
42016
On the approximation of rough functions with deep neural networks
T De Ryck, S Mishra, D Ray
SeMA Journal, 1-42, 2022
32022
Bayesian inference in physics-driven problems with adversarial priors
DV Patel, D Ray, H Ramaswamy, A Oberai
NeurIPS 2020 Workshop on Deep Learning and Inverse Problems, 2020
32020
A pressure-correction and bound-preserving discretization of the phase-field method for variable density two-phase flows
C Liu, D Ray, C Thiele, L Lin, B Riviere
Journal of Computational Physics 449, 110769, 2022
22022
A discontinuous Galerkin method for a diffuse-interface model of immiscible two-phase flows with soluble surfactant
D Ray, C Liu, B Riviere
Computational Geosciences 25 (5), 1775-1792, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20