Παρακολούθηση
Josep Penuelas
Josep Penuelas
Research Professor at Global Ecology Unit CREAF-CSIC Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global reference for human genetic variation
GP Consortium
Nature 526 (7571), 68-74, 2015
9214*2015
European phenological response to climate change matches the warming pattern
A Menzel, TH Sparks, N Estrella, E Koch, A Aasa, R Ahas, K Alm‐Kübler, ...
Global change biology 12 (10), 1969-1976, 2006
30212006
TRY–a global database of plant traits
J Kattge, S Diaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, G Bönisch, E Garnier, ...
Global change biology 17 (9), 2905-2935, 2011
22562011
A narrow-waveband spectral index that tracks diurnal changes in photosynthetic efficiency
JA Gamon, J Peņuelas, CB Field
Remote Sensing of Environment 41 (1), 35-44, 1992
21431992
Running to stand still: adaptation and the response of plants to rapid climate change
AS Jump, J Penuelas
Ecology letters 8 (9), 1010-1020, 2005
14772005
Greening of the Earth and its drivers
Z Zhu, S Piao, RB Myneni, M Huang, Z Zeng, JG Canadell, P Ciais, ...
Nature climate change 6 (8), 791-795, 2016
12592016
The reflectance at the 950–970 nm region as an indicator of plant water status
J Peñuelas, I Filella, C Biel, L Serrano, R Save
International journal of remote sensing 14 (10), 1887-1905, 1993
11871993
Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates
C Zhao, B Liu, S Piao, X Wang, DB Lobell, Y Huang, M Huang, Y Yao, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (35), 9326-9331, 2017
11772017
Relationships between NDVI, canopy structure, and photosynthesis in three Californian vegetation types
JA Gamon, CB Field, ML Goulden, KL Griffin, AE Hartley, G Joel, ...
Ecological Applications 5 (1), 28-41, 1995
11591995
Responses of terrestrial ecosystems to temperature and precipitation change: A meta‐analysis of experimental manipulation
Z Wu, P Dijkstra, GW Koch, J Peñuelas, BA Hungate
Global change biology 17 (2), 927-942, 2011
11142011
Reflectance indices associated with physiological changes in nitrogen-and water-limited sunflower leaves
J Peņuelas, JA Gamon, AL Fredeen, J Merino, CB Field
Remote Sensing of Environment 48 (2), 135-146, 1994
10741994
Semi-empirical indices to assess carotenoids/chlorophyll a ratio from leaf spectral reflectance
J Penuelas, F Baret, I Filella
Photosynthetica 31 (2), 221-230, 1995
10551995
Responses to a warming world
J Peñuelas, I Filella
Science 294 (5543), 793-795, 2001
10292001
The red edge position and shape as indicators of plant chlorophyll content, biomass and hydric status.
I Filella, J Penuelas
International journal of remote sensing 15 (7), 1459-1470, 1994
10271994
Visible and near-infrared reflectance techniques for diagnosing plant physiological status
J Penuelas, I Filella
Trends in plant science 3 (4), 151-156, 1998
10231998
Estimation of plant water concentration by the reflectance water index WI (R900/R970)
J Peñuelas, J Pinol, R Ogaya, I Filella
International journal of remote sensing 18 (13), 2869-2875, 1997
10001997
Human-induced nitrogen–phosphorus imbalances alter natural and managed ecosystems across the globe
J Peñuelas, B Poulter, J Sardans, P Ciais, M Van Der Velde, L Bopp, ...
Nature communications 4 (1), 1-10, 2013
8562013
A global change‐induced biome shift in the Montseny mountains (NE Spain)
J Penuelas, M Boada
Global change biology 9 (2), 131-140, 2003
8462003
Changed plant and animal life cycles from 1952 to 2000 in the Mediterranean region
J Peñuelas, I Filella, PE Comas
Global Change Biology 8 (6), 531-544, 2002
8122002
Global patterns of foliar nitrogen isotopes and their relationships with climate, mycorrhizal fungi, foliar nutrient concentrations, and nitrogen availability
JM Craine, AJ Elmore, MPM Aidar, M Bustamante, TE Dawson, ...
New Phytologist 183 (4), 980-992, 2009
8012009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20