Παρακολούθηση
Ioannis Kopsalis
Ioannis Kopsalis
Institute of High Energy Physics - Academy of Sciences, Vienna, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oeaw.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design and first tests of a radiation-hard pixel sensor for the European X-ray Free-Electron Laser
J Schwandt, E Fretwurst, R Klanner, I Kopsalis, J Zhang
2013 14th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and …, 2013
212013
Charge collection study with the ATLAS ITk prototype silicon strip sensors ATLAS17LS
K Hara, SH Abidi, AA Affolder, P Allport, MJ Basso, A Casha, V Cindro, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2020
122020
The influence of edge effects on the determination of the doping profile of silicon pad diodes
E Fretwurst, E Garutti, M Hufschmidt, R Klanner, I Kopsalis, J Schwandt
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2017
12*2017
Study of X-ray radiation damage in the AGIPD sensor for the European XFEL
J Zhang, E Fretwurst, H Graafsma, R Klanner, I Kopsalis, J Schwandt
Journal of Instrumentation 9 (05), C05022, 2014
122014
Surface effects in segmented silicon sensors
J Schwandt, E Fretwurst, E Garutti, R Klanner, I Kopsalis
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2017
102017
Quality Assurance methodology for the ATLAS Inner Tracker strip sensor production
M Ullán, P Allport, K Dette, V Fadeyev, J Fernández-Tejero, C Fleta, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2020
72020
First tests of a reconfigurable depleted MAPS sensor for digital electromagnetic calorimetry
PP Allport, R Bosley, J Dopke, S Flynn, L Gonella, I Kopsalis, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2020
62020
Probing high‐energy ion‐implanted silicon by micro‐Raman spectroscopy
I Kopsalis, V Paneta, M Kokkoris, E Liarokapis, M Erich, S Petrović, ...
Journal of Raman Spectroscopy 45 (8), 650-656, 2014
62014
X-ray induced radiation damage in segmented p+ n silicon sensors
J Zhang, E Fretwurst, R Klanner, J Schwandt, J Becker, I Kopsalis, ...
PoS (Vertex 2012) 19, 2013
62013
Specifications and Pre-production of n-in-p Large-format Strip Sensors fabricated in 6-inch Silicon Wafers, ATLAS18, for Inner Tracker of ATLAS Detector for High …
Y Unno, EA Alvira Torre, T Koffas, V Latonova, BM Ciungu, P Miyagawa, ...
ATL-COM-ITK-2022-089, 2022
52022
Investigation of deep implanted carbon and oxygen channeling profiles in [1 1 0] silicon, using d-NRA and SEM
V Paneta, M Erich, S Fazinić, M Kokkoris, I Kopsalis, S Petrović, T Tadić
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2014
52014
DECAL: A reconfigurable monolithic active pixel sensor for use in calorimetry and tracking
S Benhammadi, J Dopke, N Guerrini, P Phillips, I Sedgwick, G Villani, ...
Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2, 6, 2019
42019
Determination of the p-spray profile for n+ p silicon sensors using a MOSFET
E Fretwurst, E Garutti, R Klanner, I Kopsalis, J Schwandt, M Weberpals
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2017
32017
Surface Effects in Segmented Silicon Sensors
I Kopsalis
Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2017
32017
Pre-production results from ATLAS ITk Strip Sensors Quality Assurance Testchip
P Allport, E Bach, MJ Basso, A Chisholm, V Cindro, V Fadeyev, ...
Journal of Instrumentation 17 (11), C11002, 2022
22022
Establishing the Quality Assurance Programme for the Strip Sensor Production of the ATLAS Tracker Upgrade Including Irradiation with Neutrons, Photons and Protons to HL-LHC …
I Kopsalis, S Pyatt, V Latonova, I Mandic, M Mikestikova, J Kvasnicka, ...
ATL-COM-ITK-2022-085, 2022
22022
Evaluation of the DECAL Fully Depleted monolithic sensor for outer tracking and digital calorimetry
I Kopsalis, P Allport, S Benhammadi, R Bosley, J Dopke, L Fasselt, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2022
22022
A reconfigurable CMOS sensor for tracking, pre-shower and digital electromagnetic calorimetry
P Allport, S Benhammadi, R Bosley, J Dopke, S Flynn, P Freeman, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2020
22020
Test and extraction methods for the QC parameters of silicon strip sensors for ATLAS upgrade tracker
D Rousso, DM Jones, P Federicova, B Hommels, A Affolder, K Affolder, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2023
12023
DECAL: A Reconfigurable Monolithic Active Pixel Sensor for Tracking and Calorimetry in a 180 nm Image Sensor Process
PP Allport, S Benhammadi, RR Bosley, J Dopke, L Fasselt, S Flynn, ...
Sensors 22 (18), 6848, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20