Παρακολούθηση
George F. Fragulis
George F. Fragulis
Professor of Computer Science and Control Systems, Univ. of Western Macedonia, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computation of the inverse of a polynomial matrix and evaluation of its Laurent expansion
G Fragulis, BG Mertzios, AIG Vardulakis
international Journal of Control 53 (2), 431-443, 1991
731991
The Contribution of Machine Learning and Eye-Tracking Technology in Autism Spectrum Disorder Research: A Systematic Review
KF Kollias, CK Syriopoulou-Delli, P Sarigiannidis, GF Fragulis
Electronics 10 (23), 2982, 2021
442021
A self-learning approach for detecting intrusions in healthcare systems
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, T Lagkas, ...
ICC 2021-IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2021
332021
IDS for industrial applications: A federated learning approach with active personalization
V Kelli, V Argyriou, T Lagkas, G Fragulis, E Grigoriou, P Sarigiannidis
Sensors 21 (20), 6743, 2021
292021
An Online Dynamic Examination System (ODES) based on open source software tools
GF Fragulis, M Papatsimouli, L Lazaridis, IA Skordas
Software Impacts 7, 100046, 2021
262021
Infinite elementary divisors of polynomial matrices and impulsive solutions of linear homogeneous matrix differential equations
AIG Vardulakis, G Fragulis
Circuits, Systems and Signal Processing 8, 357-373, 1989
261989
Supervisor design for a pressurized reactor unit in the presence of sensor and actuator faults
FN Koumboulis, DG Fragkoulis, I Kalkanas, GF Fragulis
Electronics 11 (16), 2534, 2022
232022
O.D.E.S. : An Online Dynamic Examination System based on a CMS Wordpress plugin
GF Fragulis, L Lazaridis, M Papatsimouli, I Skordas
3rd South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2018
202018
Hitboxes: A Survey about Collision Detection in Video Games
L Lazaridis, M Papatsimouli, KF Kollias, PG Sarigiannidis, GF Fragulis
HCI in Games: Experience Design and Game Mechanics 1, 314-326, 2021
172021
Sequence-based mapping for probabilistic visual loop-closure detection
KA Tsintotas, L Bampis, S An, GF Fragulis, SG Mouroutsos, A Gasteratos
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2021
152021
The contribution of Machine Learning and Eye-tracking technology in Autism Spectrum Disorder research: A Review Study
KF Kollias, CK Syriopoulou-Delli, PG Sarigiannidis, GF Fragulis
(MOCAST) International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2021
142021
A synchronous-asynchronous tele-education platform
L Lazaridis, M Papatsimouli, GF Fragulis
International Journal of Smart Technology and Learning 1 (2), 122-139, 2019
142019
Internet of things (IOT) awareness in Greece
M Papatsimouli, L Lazaridis, D Ziouzios, M Dasygenis, G Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03013, 2022
132022
A closed formula for the determination of the impulsive solutions of linear homogeneous matrix differential equations
G Fragulis
IEEE transactions on automatic control 38 (11), 1688-1695, 1993
111993
Design of a fuzzy logic controller for the double pendulum inverted on a cart
GS Maraslidis, TL Kottas, MG Tsipouras, GF Fragulis
Information 13 (8), 379, 2022
102022
Autism detection in High-Functioning Adults with the application of Eye-Tracking technology and Machine Learning
KF Kollias, CK Syriopoulou-Delli, P Sarigiannidis, GF Fragulis
2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2022
102022
Generative Adversarial Networks: A systematic review and applications
DC Asimopoulos, M Nitsiou, L Lazaridis, GF Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03012, 2022
102022
Speak with signs: Active learning platform for Greek Sign Language, English Sign Language, and their translation
M Papatsimouli, L Lazaridis, KF Kollias, I Skordas, GF Fragulis
The 3rd ETLTC International Conference on Information and Communications …, 2021
102021
e-Sem: Dynamic seminar management system for primary, secondary and tertiary education, in 2017 South Eastern European Design Automation
IA Skordas, N Tsirekas, N Kolovos, GF Fragulis, AG Triantafyllou, ...
Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA …, 2017
10*2017
A Survey of Advancements in Real-Time Sign Language Translators: Integration with IoT Technology
M Papatsimouli, P Sarigiannidis, GF Fragulis
Technologies 11 (4), 83, 2023
92023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20