Παρακολούθηση
Jeremy Nicholson
Jeremy Nicholson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reconsidering language identification for written language resources
B Hughes, T Baldwin, S Bird, J Nicholson, A MacKinlay
Proc. International Conference on Language Resources and Evaluation, 485-488, 2006
1142006
Interpreting compound nominalisations
J Nicholson, T Baldwin
LREC 2008 Workshop: Towards a Shared Task for Multiword Expressions (MWE …, 2008
252008
Interpretation of compound nominalisations using corpus and web statistics
J Nicholson, T Baldwin
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identifying and …, 2006
232006
Evaluating a morphological analyser of Inuktitut
J Nicholson, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 2012 Conference of the North American Chapter of the …, 2012
102012
Enhancing performance of lexicalised grammars
R Dridan, V Kordoni, J Nicholson
Proceedings of ACL-08: HLT, 613-621, 2008
102008
Detecting Entailment Using an Extended Implementation of the Basic Elements Overlap Metrics
J Nicholson, N Stokes, T Baldwin
Proceedings of the Second PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual …, 2006
102006
Evaluating and extending the coverage of HPSG grammars
J Nicholson, V Kordoni, Y Zhang, T Baldwin, R Dridan
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
9*2008
Statistical interpretation of compound nouns
J Nicholson
University of Melbourne Melbourne, Australia, 2005
72005
Statistical interpretation of compound nominalisations
J Nicholson, T Baldwin
Proceedings of the Australasian Language Technology Workshop 2005, 152-159, 2005
62005
Chart mining-based lexical acquisition with precision grammars
Y Zhang, T Baldwin, V Kordoni, D Martinez, J Nicholson
Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North …, 2010
52010
Die morphologie (f): Targeted lexical acquisition for languages other than English
J Nicholson, T Baldwin, P Blunsom
Proceedings of the Australasian Language Technology Workshop 2006, 67-74, 2006
52006
Deep lexical acquisition of type properties in low-resource languages: A case study in wambaya
J Nicholson, R Nordlinger, T Baldwin
Proceedings of the 26th Pacific Asia Conference on Language, Information …, 2012
42012
Web and corpus methods for Malay count classifier prediction
J Nicholson, T Baldwin
Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of …, 2009
42009
Learning count classifier preferences of Malay nouns
J Nicholson, T Baldwin
Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop …, 2008
32008
e-Learning with Kaggle in Class: Adapting the ALTA Shared Task 2013 to a Class Project
K Verspoor, J Nicholson
Australasian Language Technology Association Workshop 2013, 142-145, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15