Παρακολούθηση
Amanda Almeida de Oliveira
Amanda Almeida de Oliveira
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ualberta.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Targeting toll‐like receptor 4 signalling pathways: can therapeutics pay the toll for hypertension?
KP Nunes, AA de Oliveira, FE Mowry, VC Biancardi
British journal of pharmacology 176 (12), 1864-1879, 2019
512019
Hypertension and erectile dysfunction: breaking down the challenges
AA de Oliveira, KP Nunes
American Journal of Hypertension, 2020
332020
Apelin pathway in cardiovascular, kidney, and metabolic diseases: Therapeutic role of apelin analogs and apelin receptor agonists
AA de Oliveira, A Vergara, X Wang, JC Vederas, GY Oudit
Peptides 147, 170697, 2022
322022
Blockade of toll-like receptor 4 attenuates erectile dysfunction in diabetic rats
KP Nunes, AA de Oliveira, T Szasz, VC Biancardi, RC Webb
The journal of sexual medicine 15 (9), 1235-1245, 2018
322018
Toll-like receptor 4 and blood pressure: lessons from animal studies
KP Nunes, AA De Oliveira, VV Lima, RC Webb
Frontiers in Physiology 10, 655, 2019
282019
Unveiling the Interplay between the TLR4/MD2 Complex and HSP70 in the Human Cardiovascular System: A Computational Approach
AA de Oliveira, J Faustino, ME de Lima, R Menezes, KP Nunes
International Journal of Molecular Sciences 20 (13), 3121, 2019
222019
Blockade of Toll-like receptor 4 (TLR4) reduces oxidative stress and restores phospho-ERK1/2 levels in Leydig cells exposed to high glucose
T Karpova, AA de Oliveira, H Naas, F Priviero, KP Nunes
Life sciences 245, 117365, 2020
202020
Toll-like receptor 4 (TLR4) as a possible pathological mechanism in hyperglycemia-associated testicular dysfunction
H Naas, AA de Oliveira, T Karpova, KP Nunes
Medical hypotheses 127, 116-119, 2019
202019
An additional physiological role for HSP70: Assistance of vascular reactivity
AA de Oliveira, KP Nunes
Life Sciences 256, 117986, 2020
142020
Toll-Like Receptor 4 and Heat-Shock Protein 70: Is it a New Target Pathway for Diabetic Vasculopathies?
AA de Oliveira, RC Webb, KP Nunes
Current drug targets 20 (1), 51-59, 2019
132019
New insights into the role and therapeutic potential of HSP70 in diabetes
AA de Oliveira, VO Mendoza, S Rastogi, KP Nunes
Pharmacological Research 178, 106173, 2022
122022
Dissecting the interaction between HSP70 and vascular contraction: role of Ca2+ handling mechanisms
AA de Oliveira, F Priviero, RC Tostes, RC Webb, KP Nunes
Scientific reports 11 (1), 1420, 2021
122021
Blockade of the TLR4–MD2 complex lowers blood pressure and improves vascular function in a murine model of type 1 diabetes
AA de Oliveira, J Faustino, RC Webb, KP Nunes
Scientific Reports 10 (1), 12032, 2020
122020
Crosstalk of TLR4, vascular NADPH oxidase, and COVID-19 in diabetes: What are the potential implications?
AA de Oliveira, KP Nunes
Vascular pharmacology 139, 106879, 2021
112021
Impaired HSP70 expression in the aorta of female rats: a novel insight into sex-specific differences in vascular function
AA De Oliveira, F Priviero, RC Webb, KP Nunes
Frontiers in Physiology 12, 666696, 2021
92021
COVID-19 and ROS Storm: What is the Forecast for Hypertension
AA de Oliveira, F Priviero, VV Lima, RC Webb, KP Nunes
American Journal of Hypertension 34 (8), 779, 2021
82021
Pattern recognition receptors as potential therapeutic targets in metabolic syndrome: From bench to bedside
AA de Oliveira, D Davis, KP Nunes
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 13 (2), 1117-1122, 2019
72019
Increased eHSP70-to-iHSP70 ratio disrupts vascular responses to calcium and activates the TLR4-MD2 complex in type 1 diabetes
AA de Oliveira, F Priviero, RC Webb, KP Nunes
Life Sciences 310, 121079, 2022
52022
Age-Related Decline in Vascular Responses to Phenylephrine Is Associated with Reduced Levels of HSP70
AA de Oliveira, VO Mendoza, F Priviero, RC Webb, KP Nunes
Biomolecules 12 (8), 1125, 2022
42022
Abstract P190: Transcriptomic Data Analysis Reveals Sex-Related Differences in the Interplay Between Toll-Like Receptor 4 and Heat-Shock Protein 70 in the Aorta of Type 2 …
A Almeida De Oliveira, J Faustino, K Pedrosa Nunes
Hypertension 74 (Suppl_1), AP190-AP190, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20