Παρακολούθηση
Houqiang Li
Houqiang Li
Professor, Department of Electric Engineering and Information Science, University of Science and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ustc.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The sixth visual object tracking vot2018 challenge results
M Kristan, A Leonardis, J Matas, M Felsberg, R Pflugfelder, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 0-0, 2018
6112018
Jointly modeling embedding and translation to bridge video and language
Y Pan, T Mei, T Yao, H Li, Y Rui
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
5712016
Nuclei Segmentation Using Marker-controlled Watershed, Tracking Using Mean-shift, and Kalman Filter in Time-Lapse Microscopy
X Yang, H Li, X Zhou
IEEE Transactions on Circuits and Systems I 53 (11), 2405-2414, 2006
4382006
CVAE-GAN: Fine-Grained Image Generation through Asymmetric Training
J Bao, D Chen, F Wen, H Li, G Hua
2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2017), 2017
4262017
λ Domain Rate Control Algorithm for High Efficiency Video Coding.
B Li, H Li, L Li, J Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 23 (9), 3841-3854, 2014
3322014
Video Captioning with Transferred Semantic Attributes
Y Pan, T Yao, H Li, T Mei
30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017 …, 2017
3242017
Multi-Cue Correlation Filters for Robust Visual Tracking
N Wang, W Zhou, Q Tian, R Hong, M Wang, H Li
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3162018
Spatial Coding for Large Scale Partial-Duplicate Web Image Search
W Zhou, Y Lu, H Li, Y Song, Q Tian
Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia, 511-520, 2010
2892010
Adaptive Directional Lifting-based Wavelet Transform for Image Coding
W Ding, F Wu, X Wu, S Li, H Li
IEEE Transactions on Image Processing 16 (2), 416-427, 2007
2842007
Unsupervised Deep Tracking
N Wang, Y Song, C Ma, W Zhou, W Liu, H Li
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2772019
Video-based sign language recognition without temporal segmentation
J Huang, W Zhou, Q Zhang, H Li, W Li
Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018
2732018
Incorporating bert into neural machine translation
J Zhu, Y Xia, L Wu, D He, T Qin, W Zhou, H Li, TY Liu
8th International Conference on Learning Representations (ICLR 2020), Addis …, 2020
2602020
Sign language recognition using 3D convolutional neural networks
J Huang, W Zhou, H Li, W Li
2015 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2015
2392015
Principal Visual Word Discovery for Automatic License Plate Detection
W Zhou, H Li, Y Lu, Q Tian
IEEE Transactions on Image Processing 21 (9), 4269-4279, 2012
2282012
Semi-supervised Domain Adaptation with Subspace Learning for Visual Recognition
T Yao, Y Pan, CW Ngo, H Li, T Mei
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
2092015
Towards Open-Set Identity Preserving Face Synthesis
J Bao, D Chen, F Wen, H Li, G Hua
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1942018
Rate control by R-lambda model for HEVC
B Li, H Li, L Li, J Zhang
ITU-T SG16 Contribution, JCTVC-K0103, 1-5, 2012
1822012
Quantization networks
J Yang, X Shen, J Xing, X Tian, H Li, B Deng, J Huang, X Hua
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1692019
A real-time hand posture recognition system using deep neural networks
A Tang, K Lu, Y Wang, J Huang, H Li
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 6 (2), 1-23, 2015
1332015
Relation Distillation Networks for Video Object Detection
J Deng, Y Pan, T Yao, W Zhou, H Li, T Mei
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 7023-7032, 2019
1292019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20