Παρακολούθηση
Gordana Gardasevic
Gordana Gardasevic
University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα etf.unibl.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT sensor integration to Node-RED platform
M Lekić, G Gardašević
2018 17th International Symposium Infoteh-Jahorina (Infoteh), 1-5, 2018
2132018
The IoT architectural framework, design issues and application domains
G Gardašević, M Veletić, N Maletić, D Vasiljević, I Radusinović, S Tomović, ...
Wireless personal communications 92, 127-148, 2017
1702017
Emerging wireless sensor networks and Internet of Things technologies—Foundations of smart healthcare
G Gardašević, K Katzis, D Bajić, L Berbakov
Sensors 20 (13), 3619, 2020
872020
Testing protocols for the internet of things on the EuWIn platform
C Buratti, A Stajkic, G Gardasevic, S Milardo, MD Abrignani, S Mijovic, ...
IEEE Internet of Things Journal 3 (1), 124-133, 2015
742015
CoAP protocol for Web-based monitoring in IoT healthcare applications
D Ugrenovic, G Gardasevic
2015 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 79-82, 2015
712015
A heterogeneous IoT-based architecture for remote monitoring of physiological and environmental parameters
G Gardašević, H Fotouhi, I Tomasic, M Vahabi, M Björkman, M Lindén
Internet of Things (IoT) Technologies for HealthCare: 4th International …, 2018
292018
A new approach to dynamic routing in SDN networks
S Tomovic, N Lekic, I Radusinovic, G Gardasevic
2016 18th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), 1-6, 2016
202016
On the performance of 6LoWPAN through experimentation
G Gardasevic, S Mijovic, A Stajkic, C Buratti
2015 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference …, 2015
182015
Performance evaluation of OpenWSN operating system on open mote platform for industrial IoT applications
D Vasiljević, G Gardašević
2016 International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), 1-6, 2016
132016
Cybersecurity of industrial internet of things
G Gardašević, L Berbakov, A Mastilović
Cyber Security of Industrial Control Systems in the Future Internet …, 2020
102020
Converging technologies for the IoT: Standardization activities and frameworks
D Milovanović, V Pantović, G Gardašević
Emerging trends and applications of the internet of things, 71-103, 2017
102017
5G and beyond networks
S Ruiz, H Ahmadi, G Gardašević, Y Haddad, K Katzis, P Grazioso, ...
Inclusive Radio Communications for 5G and Beyond, 141-186, 2021
92021
Optimization of application QoS protocols for 3G/4G mobile networks
GGMJP CONSTANTINOU, GGM Jevtovic
WSEAS Transactions on Communications 7, 984-993, 2008
92008
Dynamic weighted round robin in crosspoint queued switch
S Divanovic, M Radonjic, G Gardasevic, I Radusinovic
2013 21st Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 109-112, 2013
82013
Telekomunikacione mreže i prenosni sistemi: zbirka zadataka
M Jevtović, B Janačković, G Gardašević
Grafo-žig, 1998
71998
Breaking barriers in emerging biomedical applications
K Katzis, L Berbakov, G Gardašević, O Šveljo
Entropy 24 (2), 226, 2022
62022
A dynamic channel assignment algorithm for ieee 802.11 wlan
B Malčić, S Šajić, G Gardašević
2018 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 1-5, 2018
62018
Performance analysis of IoT wireless sensor networks for healthcare applications
D Ugrenovic, G Gardasevic
The 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing …, 2015
62015
Packet aggregation-based scheduling in 6TiSCH networks
D Vasiljević, G Gardašević
IEEE EUROCON 2019-18th International Conference on Smart Technologies, 1-5, 2019
52019
Experiment control and monitoring system for LOG-a-TEC testbed
G Morano, A Hrovat, M Vučnik, J Puhan, G Gardašević, D Vasiljević, ...
Sensors 21 (19), 6422, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20