Παρακολούθηση
Dimosthenis Ioannidis
Dimosthenis Ioannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gait recognition using compact feature extraction transforms and depth information
D Ioannidis, D Tzovaras, IG Damousis, S Argyropoulos, K Moustakas
IEEE Transactions on Information Forensics and security 2 (3), 623-630, 2007
1292007
Industry 4.0 sustainable supply chains: An application of an IoT enabled scrap metal management solution
TD Mastos, A Nizamis, T Vafeiadis, N Alexopoulos, C Ntinas, D Gkortzis, ...
Journal of cleaner production 269, 122377, 2020
732020
Machine learning and deep learning in smart manufacturing: the smart grid paradigm
T Kotsiopoulos, P Sarigiannidis, D Ioannidis, D Tzovaras
Computer Science Review 40, 100341, 2021
382021
Machine learning based occupancy detection via the use of smart meters
T Vafeiadis, S Zikos, G Stavropoulos, D Ioannidis, S Krinidis, D Tzovaras, ...
2017 International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls …, 2017
382017
A channel coding approach for human authentication from gait sequences
S Argyropoulos, D Tzovaras, D Ioannidis, MG Strintzis
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 4 (3), 428-440, 2009
372009
Introducing an application of an industry 4.0 solution for circular supply chain management
TD Mastos, A Nizamis, S Terzi, D Gkortzis, A Papadopoulos, ...
Journal of Cleaner Production 300, 126886, 2021
342021
A robust and real-time multi-space occupancy extraction system exploiting privacy-preserving sensors
S Krinidis, G Stavropoulos, D Ioannidis, D Tzovaras
2014 6th international symposium on communications, control and signal …, 2014
292014
Spatiotemporal analysis of human activities for biometric authentication
A Drosou, D Ioannidis, K Moustakas, D Tzovaras
Computer Vision and Image Understanding 116 (3), 411-421, 2012
292012
Forecasting faults of industrial equipment using machine learning classifiers
N Kolokas, T Vafeiadis, D Ioannidis, D Tzovaras
2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-6, 2018
262018
A framework for inspection of dies attachment on PCB utilizing machine learning techniques
T Vafeiadis, N Dimitriou, D Ioannidis, T Wotherspoon, G Tinker, ...
Journal of Management Analytics 5 (2), 81-94, 2018
262018
Fault diagnosis in microelectronics attachment via deep learning analysis of 3-D laser scans
N Dimitriou, L Leontaris, T Vafeiadis, D Ioannidis, T Wotherspoon, ...
IEEE transactions on industrial electronics 67 (7), 5748-5757, 2019
242019
Occupancy driven building performance assessment
D Ioannidis, P Tropios, S Krinidis, G Stavropoulos, D Tzovaras, ...
Journal of Innovation in Digital Ecosystems 3 (2), 57-69, 2016
242016
Design factors for developing a university campus microgrid
L Hadjidemetriou, L Zacharia, E Kyriakides, B Azzopardi, S Azzopardi, ...
2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1-6, 2018
232018
A novel social gamified collaboration platform enriched with shop-floor data and feedback for the improvement of the productivity, safety and engagement in factories
E Lithoxoidou, S Doumpoulakis, A Tsakiris, C Ziogou, S Krinidis, ...
Computers & Industrial Engineering 139, 105691, 2020
222020
A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies
AC Tsolakis, I Moschos, K Votis, D Ioannidis, T Dimitrios, P Pandey, ...
2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-6, 2018
212018
Full-automated acquisition system for occupancy and energy measurement data extraction
D Ioannidis, S Krinidis, G Stavropoulos, D Tzovaras, S Likothanassis
Proceedings of the symposium on simulation for architecture & urban design, 1-8, 2014
182014
Occupancy and business modelling
D Ioannidis, D Tzovaras, C Malavazos
The European Conference of Product and Process Modelling (ECPPM) Conference …, 2012
182012
A survey on honeypots, honeynets and their applications on smart grid
C Dalamagkas, P Sarigiannidis, D Ioannidis, E Iturbe, O Nikolis, F Ramos, ...
2019 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 93-100, 2019
172019
Transforming the supply-chain management and industry logistics with blockchain smart contracts
S Terzi, A Zacharaki, A Nizamis, K Votis, D Ioannidis, D Tzovaras, ...
Proceedings of the 23rd Pan-Hellenic conference on informatics, 9-14, 2019
162019
A real-time fall detection system for maintenance activities in indoor environments
D Triantafyllou, S Krinidis, D Ioannidis, IN Metaxa, C Ziazios, D Tzovaras
IFAC-PapersOnLine 49 (28), 286-290, 2016
152016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20