Παρακολούθηση
Dimosthenis Ioannidis
Dimosthenis Ioannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Industry 4.0 sustainable supply chains: An application of an IoT enabled scrap metal management solution
TD Mastos, A Nizamis, T Vafeiadis, N Alexopoulos, C Ntinas, D Gkortzis, ...
Journal of cleaner production 269, 122377, 2020
1562020
Machine learning and deep learning in smart manufacturing: The smart grid paradigm
T Kotsiopoulos, P Sarigiannidis, D Ioannidis, D Tzovaras
Computer Science Review 40, 100341, 2021
1412021
Gait recognition using compact feature extraction transforms and depth information
D Ioannidis, D Tzovaras, IG Damousis, S Argyropoulos, K Moustakas
IEEE Transactions on Information Forensics and security 2 (3), 623-630, 2007
1322007
Introducing an application of an industry 4.0 solution for circular supply chain management
TD Mastos, A Nizamis, S Terzi, D Gkortzis, A Papadopoulos, ...
Journal of Cleaner Production 300, 126886, 2021
1162021
NILM applications: Literature review of learning approaches, recent developments and challenges
GF Angelis, C Timplalexis, S Krinidis, D Ioannidis, D Tzovaras
Energy and Buildings 261, 111951, 2022
662022
Forecasting faults of industrial equipment using machine learning classifiers
N Kolokas, T Vafeiadis, D Ioannidis, D Tzovaras
2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-6, 2018
502018
Machine learning based occupancy detection via the use of smart meters
T Vafeiadis, S Zikos, G Stavropoulos, D Ioannidis, S Krinidis, D Tzovaras, ...
2017 International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls …, 2017
472017
A novel social gamified collaboration platform enriched with shop-floor data and feedback for the improvement of the productivity, safety and engagement in factories
E Lithoxoidou, S Doumpoulakis, A Tsakiris, C Ziogou, S Krinidis, ...
Computers & Industrial Engineering 139, 105691, 2020
432020
A framework for inspection of dies attachment on PCB utilizing machine learning techniques
T Vafeiadis, N Dimitriou, D Ioannidis, T Wotherspoon, G Tinker, ...
Journal of Management Analytics 5 (2), 81-94, 2018
432018
A channel coding approach for human authentication from gait sequences
S Argyropoulos, D Tzovaras, D Ioannidis, MG Strintzis
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 4 (3), 428-440, 2009
392009
A generic fault prognostics algorithm for manufacturing industries using unsupervised machine learning classifiers
N Kolokas, T Vafeiadis, D Ioannidis, D Tzovaras
Simulation Modelling Practice and Theory 103, 102109, 2020
382020
Design factors for developing a university campus microgrid
L Hadjidemetriou, L Zacharia, E Kyriakides, B Azzopardi, S Azzopardi, ...
2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1-6, 2018
372018
Fault diagnosis in microelectronics attachment via deep learning analysis of 3-D laser scans
N Dimitriou, L Leontaris, T Vafeiadis, D Ioannidis, T Wotherspoon, ...
IEEE transactions on industrial electronics 67 (7), 5748-5757, 2019
362019
Spatiotemporal analysis of human activities for biometric authentication
A Drosou, D Ioannidis, K Moustakas, D Tzovaras
Computer Vision and Image Understanding 116 (3), 411-421, 2012
342012
A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies
AC Tsolakis, I Moschos, K Votis, D Ioannidis, T Dimitrios, P Pandey, ...
2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-6, 2018
332018
Occupancy driven building performance assessment
D Ioannidis, P Tropios, S Krinidis, G Stavropoulos, D Tzovaras, ...
Journal of Innovation in Digital Ecosystems 3 (2), 57-69, 2016
332016
A survey on honeypots, honeynets and their applications on smart grid
C Dalamagkas, P Sarigiannidis, D Ioannidis, E Iturbe, O Nikolis, F Ramos, ...
2019 IEEE conference on network softwarization (NetSoft), 93-100, 2019
302019
Utilizing machine learning on freight transportation and logistics applications: A review
K Tsolaki, T Vafeiadis, A Nizamis, D Ioannidis, D Tzovaras
ICT Express, 2022
292022
Cybersecurity in SMEs: The smart-home/office use case
N Vakakis, O Nikolis, D Ioannidis, K Votis, D Tzovaras
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2019
282019
A robust and real-time multi-space occupancy extraction system exploiting privacy-preserving sensors
S Krinidis, G Stavropoulos, D Ioannidis, D Tzovaras
2014 6th international symposium on communications, control and signal …, 2014
282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20