Παρακολούθηση
Stergios Polyzos
Stergios Polyzos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: From pathophysiology to therapeutics
SA Polyzos, J Kountouras, CS Mantzoros
Metabolism 92, 82-97, 2019
8082019
Nonalcoholic fatty liver disease: the pathogenetic roles of insulin resistance and adipocytokines
SA Polyzos, J Kountouras, C Zavos
Current molecular medicine 9 (3), 299-314, 2009
3792009
Serum total adiponectin in nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis
SA Polyzos, KA Toulis, DG Goulis, C Zavos, J Kountouras
Metabolism 60 (3), 313-326, 2011
3452011
The role of adiponectin in the pathogenesis and treatment of non‐alcoholic fatty liver disease
SA Polyzos, J Kountouras, C Zavos, E Tsiaousi
Diabetes, Obesity and Metabolism 12 (5), 365-383, 2010
3292010
Adipokines in nonalcoholic fatty liver disease
SA Polyzos, J Kountouras, CS Mantzoros
Metabolism 65 (8), 1062-1079, 2016
3282016
Clinical features of 24 patients with rebound‐associated vertebral fractures after denosumab discontinuation: systematic review and additional cases
AD Anastasilakis, SA Polyzos, P Makras, B Aubry‐Rozier, S Kaouri, ...
Journal of Bone and Mineral Research 32 (6), 1291-1296, 2017
3162017
Leptin's role in lipodystrophic and nonlipodystrophic insulin-resistant and diabetic individuals
HS Moon, M Dalamaga, SY Kim, SA Polyzos, OP Hamnvik, F Magkos, ...
Endocrine reviews 34 (3), 377-412, 2013
2842013
The use of statins alone, or in combination with pioglitazone and other drugs, for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis and related …
VG Athyros, TK Alexandrides, H Bilianou, E Cholongitas, M Doumas, ...
Metabolism 71, 17-32, 2017
2732017
The Association Between Helicobacter pylori Infection and Insulin Resistance: A Systematic Review
SA Polyzos, J Kountouras, C Zavos, G Deretzi
Helicobacter 16 (2), 79-88, 2011
2692011
Irisin in patients with nonalcoholic fatty liver disease
SA Polyzos, J Kountouras, AD Anastasilakis, EV Geladari, CS Mantzoros
Metabolism 63 (2), 207-217, 2014
2452014
Circulating leptin in non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis
SA Polyzos, KN Aronis, J Kountouras, DD Raptis, MF Vasiloglou, ...
Diabetologia 59, 30-43, 2016
2422016
Irisin in metabolic diseases
SA Polyzos, AD Anastasilakis, ZA Efstathiadou, P Makras, N Perakakis, ...
Endocrine 59, 260-274, 2018
2332018
Pharmacotherapy of obesity: available medications and drugs under investigation
E Pilitsi, OM Farr, SA Polyzos, N Perakakis, E Nolen-Doerr, ...
Metabolism 92, 170-192, 2019
2292019
Leptin in nonalcoholic fatty liver disease: a narrative review
SA Polyzos, J Kountouras, CS Mantzoros
Metabolism 64 (1), 60-78, 2015
2282015
Leptin at the intersection of neuroendocrinology and metabolism: current evidence and therapeutic perspectives
M Dalamaga, SH Chou, K Shields, P Papageorgiou, SA Polyzos, ...
Cell metabolism 18 (1), 29-42, 2013
2172013
Clinical complications following thyroid fine‐needle biopsy: a systematic review
SA Polyzos, AD Anastasilakis
Clinical endocrinology 71 (2), 157-165, 2009
2122009
Circulating irisin in healthy, young individuals: day-night rhythm, effects of food intake and exercise, and associations with gender, physical activity, diet, and body composition
AD Anastasilakis, SA Polyzos, ZG Saridakis, G Kynigopoulos, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 99 (9), 3247-3255, 2014
2052014
Thyroid nodules-stepwise diagnosis and management
SA Polyzos, M Kita, A Avramidis
HORMONES-ATHENS- 6 (2), 101, 2007
2012007
Pharmacotherapy of type 2 diabetes: an update
J Upadhyay, SA Polyzos, N Perakakis, B Thakkar, SA Paschou, N Katsiki, ...
Metabolism 78, 13-42, 2018
1972018
Sarcopenic obesity
SA Polyzos, AN Margioris
Hormones 17, 321-331, 2018
1872018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20