Παρακολούθηση
Ankita Gupta
Ankita Gupta
University of Massachusetts Amherst, Indian Institute of Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An online power system stability monitoring system using convolutional neural networks
A Gupta, G Gurrala, PS Sastry
IEEE Transactions on Power Systems 34 (2), 864-872, 2018
1672018
Instability prediction in power systems using recurrent neural networks
A Gupta, G Gurrala, PS Sastry
IJCAI international joint conference on artificial intelligence, 1795-1801, 2017
302017
DEMETR: Diagnosing evaluation metrics for translation
M Karpinska, N Raj, K Thai, Y Song, A Gupta, M Iyyer
arXiv preprint arXiv:2210.13746, 2022
232022
Vernon-fenwick at semeval-2019 task 4: hyperpartisan news detection using lexical and semantic features
V Srivastava, A Gupta, D Prakash, SK Sahoo, RR Rohit, YH Kim
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 1078-1082, 2019
142019
Optimal provision for enhanced consumer satisfaction and energy savings by an intelligent household energy management system
A Gupta, BP Singh, R Kumar
2016 IEEE 6th International Conference on Power Systems (ICPS), 1-6, 2016
132016
MSIT_SRIB at MEDIQA 2019: Knowledge Directed Multi-task Framework for Natural Language Inference in Clinical Domain.
S Chopra, A Gupta, A Kaushik
Proceedings of the 18th BioNLP Workshop and Shared Task, 488-492, 2019
72019
Solomon at SemEval-2020 task 11: Ensemble architecture for fine-tuned propaganda detection in news articles
M Raj, A Jaiswal, A Gupta, SK Sahoo, V Srivastava, YH Kim
arXiv preprint arXiv:2009.07473, 2020
52020
ezCoref: Towards unifying annotation guidelines for coreference resolution
A Gupta, M Karpinska, W Zhao, K Krishna, J Merullo, L Yeh, M Iyyer, ...
arXiv preprint arXiv:2210.07188, 2022
42022
Realization of Load based pricing with integration of renewable generation for a household
A Gupta, R Kumar
2014 6th IEEE Power India International Conference (PIICON), 1-6, 2014
32014
Narrativetime: Dense high-speed temporal annotation on a timeline
A Rogers, G Smelkov, A Rumshisky
ArXiv, abs, 1908
2*1908
Examining Political Rhetoric with Epistemic Stance Detection
A Gupta, SL Blodgett, JH Gross, B O'Connor
arXiv preprint arXiv:2212.14486, 2022
12022
SolomonLab at SemEval-2019 task 8: Question factuality and answer veracity prediction in community forums
A Gupta, SK Sahoo, D Prakash, RR Rohit, V Srivastava, YH Kim
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 1165-1171, 2019
12019
" Let Me Just Interrupt You": Estimating Gender Effects in Supreme Court Oral Arguments
E Cai, A Gupta, K Keith, B O'Connor, DR Rice
SocArxiv, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13