Παρακολούθηση
Jérémie Leguay
Jérémie Leguay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Disco: Distributed multi-domain SDN controllers
K Phemius, M Bouet, J Leguay
Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2014 IEEE, 1-4, 2014
4772014
Evaluating Mobility Pattern Space Routing for DTNs
J Leguay, T Friedman, V Conan
INFOCOM 2006. 25th IEEE International Conference on Computer Communications …, 2006
4422006
DTN routing in a mobility pattern space
J Leguay, T Friedman, V Conan
Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM workshop on Delay-tolerant networking …, 2005
4412005
The accordion phenomenon: Analysis, characterization, and impact on dtn routing
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, V Conan, MD De Amorim, ...
IEEE INFOCOM 2009, 1116-1124, 2009
2662009
Opportunistic content distribution in an urban setting
J Leguay, A Lindgren, J Scott, T Friedman, J Crowcroft
Proceedings of the 2006 SIGCOMM workshop on Challenged networks, 205-212, 2006
2502006
Characterizing pairwise inter-contact patterns in delay tolerant networks
V Conan, J Leguay, T Friedman
1st International ICST Conference on Autonomic Computing and Communication …, 2007
2442007
Cost-based placement of vDPI functions in NFV infrastructures
M Bouet, J Leguay, V Conan
IEEE NetSoft, 2015
1962015
iTETRIS: A modular simulation platform for the large scale evaluation of cooperative ITS applications
M Rondinone, J Maneros, D Krajzewicz, R Bauza, P Cataldi, F Hrizi, ...
Simulation Modelling Practice and Theory 34, 99-125, 2013
1672013
Predicting the popularity of online articles based on user comments
A Tatar, J Leguay, P Antoniadis, A Limbourg, MD de Amorim, S Fdida
Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and …, 2011
1482011
Fixed point opportunistic routing in delay tolerant networks
V Conan, J Leguay, T Friedman
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 26 (5), 773-782, 2008
1452008
Relieving the wireless infrastructure: When opportunistic networks meet guaranteed delays
J Whitbeck, M Amorim, Y Lopez, J Leguay, V Conan
2011 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2011
1412011
Push-and-track: Saving infrastructure bandwidth through opportunistic forwarding
J Whitbeck, Y Lopez, J Leguay, V Conan, MD De Amorim
Pervasive and Mobile Computing 8 (5), 682-697, 2012
1222012
Density-aware routing in highly dynamic DTNs: The rollernet case
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, J Whitbeck, V Conan, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 10 (12), 1755-1768, 2010
972010
Cost-based placement of virtualized deep packet inspection functions in SDN
M Bouet, J Leguay, V Conan
MILCOM 2013-2013 IEEE Military Communications Conference, 992-997, 2013
872013
An efficient service oriented architecture for heterogeneous and dynamic wireless sensor networks
J Leguay, M Lopez-Ramos, K Jean-Marie, V Conan
2008 33rd IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN), 740-747, 2008
812008
Evaluating MobySpace‐based routing strategies in delay‐tolerant networks
J Leguay, T Friedman, V Conan
Wireless communications and mobile computing 7 (10), 1171-1182, 2007
682007
DISCO: Distributed SDN controllers in a multi-domain environment
K Phemius, M Bouet, J Leguay
2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), 1-2, 2014
662014
Virtual function placement for service chaining with partial orders and anti‐affinity rules
Z Allybokus, N Perrot, J Leguay, L Maggi, E Gourdin
Networks 71 (2), 97-106, 2018
612018
Failover Mechanisms for Distributed SDN Controllers
M Obadia, M Bouet, J Leguay, K Phemius, L Iannone
Network of the Future (NOF), 2014 International Conference and Workshop on the, 2014
572014
Data dissemination scheme for distributed storage for IoT observation systems at large scale
P Gonizzi, G Ferrari, V Gay, J Leguay
Information Fusion 22, 16-25, 2015
562015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20