Παρακολούθηση
Apostolos Stergioulas
Apostolos Stergioulas
Retired Professor of Peloponnese University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα euc.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A systematic review with procedural assessments and meta-analysis of low level laser therapy in lateral elbow tendinopathy (tennis elbow)
JM Bjordal, RAB Lopes-Martins, J Joensen, C Couppe, AE Ljunggren, ...
BMC Musculoskeletal Disorders 9, 1-15, 2008
3982008
Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy
A Stergioulas, M Stergioula, R Aarskog, RAB Lopes-Martins, JM Bjordal
The American journal of sports medicine 36 (5), 881-887, 2008
2692008
Effects of low-level laser and plyometric exercises in the treatment of lateral epicondylitis
A Stergioulas
Photomedicine and laser surgery 25 (3), 205-213, 2007
1232007
Low-level laser treatment can reduce edema in second degree ankle sprains
A Stergioulas
Journal of clinical laser medicine & surgery 22 (2), 125-128, 2004
1172004
Low-power laser treatment in patients with frozen shoulder: preliminary results
A Stergioulas
Photomedicine and laser surgery 26 (2), 99-105, 2008
1162008
Hormonal responses after strength training and detraining in prepubertal and pubertal boys
C TSOLAKIS, D MESSINIS, A STERGIOULAS, A DESSYPRIS
The Journal of Strength & Conditioning Research 14 (4), 399-404, 2000
632000
Effectiveness and safety of shockwave therapy in tendinopathies
V Dedes, A Stergioulas, G Kipreos, AM Dede, A Mitseas, ...
Materia socio-medica 30 (2), 131, 2018
562018
Ricin and the assassination of Georgi Markov.
M Papaloucas, C Papaloucas, A Stergioulas
Pakistan journal of biological sciences: PJBS 11 (19), 2370-2371, 2008
472008
Rare cases of humerus septal apertures in Greeks
C Papaloucas, M Papaloucas, A Stergioulas
Trends Med Res 6 (3), 178-183, 2011
392011
The effects of endurance training on selected coronary risk factors in children
A Stergioulas, A Tripolitsioti, D Messinis, A Bouloukos, C Nounopoulos
Acta Paediatrica 87 (4), 401-404, 1998
371998
Effects of physical conditioning on lipids and arachidonic acid metabolites in untrained boys: a longitudinal study
AT Stergioulas, DK Filippou
Applied physiology, nutrition, and metabolism 31 (4), 432-441, 2006
272006
Musculoskeletal problems among Greek perioperative nurses in regional hospitals in southern Peloponnese: musculoskeletal problems in perioperative nurses
H Bakola, S Zyga, A Stergioulas, G Kipreos, G Panoutsopoulos
GeNeDis 2016: Geriatrics, 21-37, 2017
242017
Low back pain in physical education teachers.
A Stergioulas, DK Filippou, A Triga, E Grigoriadis, CD Shipkov
Folia medica 46 (3), 51-55, 2004
242004
The effects of anaerobic training in serum lipids and arachidonic acid metabolites.
G Kipreos, A Tripolitsioti, A Stergioulas
Biology of exercise 6 (2), 2010
232010
Eating disorders in the world of sport: the experiences of rhythmic gymnasts.
K KOMANTHI, E THEODOSIS, S Apostolos
Biology of Exercise 8 (2), 2012
202012
S|) Available at: http://works bepress. com/sports_law/15
M Papaloukas, C Papaloucas, A Tripolitsioti, A Stergioulas
Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (21), 2509-2512, 2008
182008
Epidemiology of track & field injuries: a one year experience in athletic schools
A Tyflidis, G Kipreos, A Tripolitsioti, A Stergioulas
Biology of Sport 29 (4), 291-295, 2012
142012
Environmental resposibility in the sport industry: Why it makes sense.
M Ioakimidis, A Stergioulas, A Tripolitsioti
Choregia 2, 2006
142006
Isokinetic characteristics of amateur boxer athletes
I Tasiopoulos, PT Nikolaidis, A Tripolitsioti, A Stergioulas, T Rosemann, ...
Frontiers in physiology 9, 1597, 2018
132018
The effects of a classic Spartathlon race on lipids and prostanoids in endurance male athletes.
A Stergioulas, A Tripolitsioti, A Nicolaou
Pakistan journal of biological sciences: PJBS 11 (17), 2139-2143, 2008
122008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20