Maarten van der Meulen
Maarten van der Meulen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vito.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proof-number search
LV Allis, M van der Meulen, HJ Van Den Herik
Artificial Intelligence 66 (1), 91-124, 1994
3111994
The MOLAND modelling framework for urban and regional land-use dynamics
G Engelen, C Lavalle, JI Barredo, M Van der Meulen, R White
Modelling land-use change, 297-320, 2007
952007
MoDULUS: a spatial modelling tool for integrated environmental decision making
G Engelen, N Winder, T Oxley, S Mazzoleni, M Mulligan
Final Report, Contract ENV4 CT97 685, 2000
332000
Databases in awari
LV Allis, M van der Meulen, HJ van den Herik
Heuristic programming in artificial intelligence: The second Computer …, 1991
261991
The importance of uncertainties in scenario analyses–A study on future ecosystem service delivery in Flanders
D Landuyt, S Broekx, G Engelen, I Uljee, M Van der Meulen, ...
Science of the Total Environment 553, 504-518, 2016
242016
Amenity proximity analysis for sustainable brownfield redevelopment planning
A Beames, S Broekx, U Schneidewind, D Landuyt, M van der Meulen, ...
Landscape and Urban Planning 171, 68-79, 2018
212018
Weight assessment in evaluation functions
M van der Meulen
Advances in Computer Chess 5, 81-89, 1989
171989
Sustainable developments of islands: a policy support framework for the integrated assessment of socioeconomic and environmental development
G Engelen, R White, M Van Der Meulen, B Hahn
Sustainable development for island societies: Taiwan and the world, 251, 2002
162002
Conspiracy-number search
M van der Meulen
ICGA Journal 13 (1), 3-14, 1990
131990
The MOLAND model for urban and regional growth
G Engelen, R White, I Uljee, A Hagen, J van Loon, M van der Meulen, ...
Reseach Institute for Knowledge Systems, Maastricht, The Netherlands, 2004
122004
Conspiracy-number search
LV Allis, M Van der Meulen, HJ van den Herik
University of Limburg, 1990
9*1990
Zelfbeeld en psychisch functioneren
M Van der Meulen
Kind en adolescent 14 (3), 94-101, 1993
71993
Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen
E Verachtert, I Mayeres, L Poelmans, M van der Meulen, M Vanhulsel, ...
62019
Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen–eindrapport
E Verachtert, I Mayeres, L Poelmans, M Van der Meulen, M Vanhulsel, ...
Retrieved from Mol: https://www. ruimtelijkeordening. be/NL/Diensten …, 2016
62016
PRELUDE Quantification and Spatial Modelling of Land Use/Land Cover Changes
H Van Delden, G Engelen, I Uljee, A Hagen, M Van der Meulen, ...
Research Institute for Knowledge Systems (RIKS BV): Maastricht, The Netherlands, 2005
52005
Kalibratie en Validatie van de LeefOmgevingsVerkenner
G Engelen, A Hagen-Zanker, ACM de Nijs, A Maas, J van Loon, ...
MNP Rapport 550016006, 2005
52005
MOLAND model for urban and regional growth: Model description and User Manual
G Engelen, R White, I Uljee, A Hagen, J van Loon, M van der Meulen, ...
Maastricht, The Netherlands, 2004
52004
WadBOS Gebruikershandleiding
I Uljee, B Hahn, M van der Meulen, G Engelen
National Institute for Coastal and Marine Management/RIKZ, Haren, 2000
52000
A Spatial Modelling Tool for Integrated Environmental Decision-Making
G Engelen, M van der Meulen, B Hahn
Proceedings of the 5th EC-GIS Workshop held in Stresa, Italy, 38-30, 1999
51999
Intelligent information retrieval from multiple databases
JC Hage, M van der Meulen, G Span
Informatica e diritto 2 (2), 149-164, 1993
51993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20