Παρακολούθηση
Jeroen Voeten
Jeroen Voeten
Professor Electronic Systems, Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A scenario-aware data flow model for combined long-run average and worst-case performance analysis
BD Theelen, MCW Geilen, T Basten, JPM Voeten, SV Gheorghita, S Stuijk
Fourth ACM and IEEE International Conference on Formal Methods and Models …, 2006
2702006
Software/hardware engineering with the parallel object-oriented specification language
BD Theelen, O Florescu, MCW Geilen, J Huang, PHA Van Der Putten, ...
2007 5th IEEE/ACM International Conference on Formal Methods and Models for …, 2007
1152007
Specification of reactive hardware/software systems
PHA van der Putten, JPM Voeten
PhD thesis, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, 1997
1121997
Object-oriented modelling and specification using SHE
MCW Geilen, JPM Voeten, PHA Van Der Putten, LJ van Bokhoven, ...
Computer Languages 27 (1-3), 19-38, 2001
712001
Modular model-based supervisory controller design for wafer logistics in lithography machines
B van der Sanden, M Reniers, M Geilen, T Basten, J Jacobs, J Voeten, ...
2015 ACM/IEEE 18th International Conference on Model Driven Engineering …, 2015
472015
Real-time property preservation in approximations of timed systems
J Huang, J Voeten, M Geilen
First ACM and IEEE International Conference on Formal Methods and Models for …, 2003
432003
Scenario-aware dataflow
BD Theelen, MCW Geilen, S Stuijk, V Gheorghita, T Basten, JPM Voeten, ...
Technische Universiteit Eindhoven, 2008
342008
Performance modelling of a network processor using POOSL
BD Theelen, JPM Voeten, RDJ Kramer
Computer Networks 41 (5), 667-684, 2003
332003
Compositional specification of functionality and timing of manufacturing systems
B van der Sanden, J Bastos, J Voeten, M Geilen, M Reniers, T Basten, ...
2016 Forum on Specification and Design Languages (FDL), 1-8, 2016
322016
Model-based specification, analysis and synthesis of servo controllers for lithoscanners
RRH Schiffelers, W Alberts, JPM Voeten
Proceedings of the 6th International Workshop on Multi-Paradigm Modeling, 55-60, 2012
292012
xCPS: a tool to explore cyber physical systems
S Adyanthaya, HA Ara, J Bastos, A Behrouzian, RM Sánchez, ...
ACM sigbed review 14 (1), 81-95, 2017
272017
A model-driven design approach for mechatronic systems
J Huang, J Voeten, M Groothuis, J Broenink, H Corporaal
Seventh International Conference on Application of Concurrency to System …, 2007
262007
Software synthesis for system level design using process execution trees
LJ van Bokhoven, JPM Voeten, MCW Geilen
Proceedings 25th EUROMICRO Conference. Informatics: Theory and Practice for …, 1999
261999
Real-time concepts for a formal specification language for software/hardware systems
MCW Geilen, JPM Voeten
Proc. of ProRISC 97, 185-192, 1997
251997
Object-oriented co-design for hardware/software systems
PHA Van Der Putten, JPM Voeten, MPJ Stevens
Proc. 21st EUROMICRO Conference" Design of Hardware/Software Systems", 718-726, 1995
231995
Robustness analysis of multiprocessor schedules
S Adyanthaya, Z Zhang, M Geilen, J Voeten, T Basten, R Schiffelers
2014 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2014
222014
Predictable real-time software synthesis
J Huang, J Voeten, H Corporaal
Real-time systems 36, 159-198, 2007
222007
Fast multiprocessor scheduling with fixed task binding of large scale industrial cyber physical systems
S Adyanthaya, M Geilen, T Basten, R Schiffelers, B Theelen, J Voeten
2013 Euromicro Conference on Digital System Design, 979-988, 2013
212013
Performance model checking scenario-aware dataflow
B Theelen, M Geilen, J Voeten
Formal Modeling and Analysis of Timed Systems: 9th International Conference …, 2011
212011
Probabilistic modelling and evaluation of soft real-time embedded systems
O Florescu, M de Hoon, J Voeten, H Corporaal
International Workshop on Embedded Computer Systems, 206-215, 2006
202006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20