Cristina Cachero-Castro
Cristina Cachero-Castro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlsi.ua.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conceptual modeling of device-independent web applications
J Gómez, C Cachero, O Pastor
Ieee multimedia 8 (2), 26-39, 2001
3482001
Extending a conceptual modelling approach to web application design
J Gómez, C Cachero, O Pastor
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 79-93, 2000
1642000
Integration of business processes in web application models
N Koch, A Kraus, C Cachero, S Meliá
J. Web Eng. 3 (1), 22-49, 2004
1182004
OO-H Method: extending UML to model web interfaces
J Gómez, C Cachero
Information modeling for internet applications, 144-173, 2003
1172003
A survey on web modeling approaches for ubiquitous web applications
W Schwinger, W Retschitzegger, A Schauerhuber, G Kappel, M Wimmer, ...
International Journal of Web Information Systems, 2008
712008
Modelling dynamic personalization in web applications
I Garrigós, J Gómez, C Cachero
International Conference on Web Engineering, 472-475, 2003
642003
Modeling web business processes with OO-H and UWE
N Koch, A Kraus, C Cachero, S Meliá
Third International Workshop on Web-oriented Software Technology (IWWOST03 …, 2003
562003
MDWEnet: A practical approach to achieving interoperability of model-driven web engineering methods
A Vallecillo, N Koch, C Cachero, S Comai, P Fraternali, I Garrigós, ...
Politecnico di Milano. Dipartimento di Elettronica e Informazione, 2007
552007
MDD vs. traditional software development: A practitioner’s subjective perspective
Y Martínez, C Cachero, S Meliá
Information and Software Technology 55 (2), 189-200, 2013
502013
Towards improving the navigability of Web applications: a model-driven approach
C Cachero Castro, S Meliá, M Genero, G Poels, C Calero
European Journal of Information Systems 16 (4), 420-447, 2007
432007
Requirements modeling languages for software product lines: A systematic literature review
S Sepúlveda, A Cravero, C Cachero
Information and Software Technology 69, 16-36, 2016
382016
Advanced Conceptual Modeling of Web Applications: Embedding Operation Interfaces in Navigation Design.
C Cachero, J Gómez
JISBD, 235-248, 2002
382002
OO-H: Una extensión a los métodos OO para el modelado y generación automática de interfaces hipermediales
C Cachero
372003
An MDA approach for the development of web applications
SM Beigbeder, CC Castro
International Conference on Web Engineering, 300-305, 2004
352004
An MDA approach for the development of web applications
S Meliá-Beigbeder, C Cachero-Castro
International Conference on Web Engineering, 300-305, 2004
352004
Modelo de Calidad para Portales Bancarios
J Córdoba, C Cachero, C Calero, M Genero, Y Marhuenda
XXXIII Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI'07), 2007
332007
Object-Oriented Conceptual Modeling of Web Application Interfaces: the OO-HMethod Abstract Presentation Model
C Cachero, J Gómez, O Pastor
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 206-215, 2000
332000
Conceptual navigation analysis: a device and platform independent navigation specification
C Cachero, N Koch, J Gómez, O Pastor
Proc. 2nd Intl. Workshop on Web-Oriented Technology, 2002
322002
Empirical study on the maintainability of Web applications: Model-driven Engineering vs Code-centric
Y Martínez, C Cachero, S Meliá
Empirical Software Engineering 19 (6), 1887-1920, 2014
292014
Using MDA in web software architectures
S Melia, C Cachero, J Gomez
2nd OOPSLA Workshop of Generative Techniques in the Context of MDA, http …, 2003
252003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20