Παρακολούθηση
Dimitris Ziouzios
Dimitris Ziouzios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autonomous obstacle avoidance vehicle using lidar and an embedded system
N Baras, G Nantzios, D Ziouzios, M Dasygenis
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
522019
A smart recycling bin for waste classification
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
432019
A distributed architecture for smart recycling using machine learning
D Ziouzios, D Tsiktsiris, N Baras, M Dasygenis
Future Internet 12 (9), 141, 2020
422020
Challenges and opportunities of coal phase-out in western Macedonia
D Ziouzios, E Karlopoulos, P Fragkos, Z Vrontisi
Climate 9 (7), 115, 2021
322021
A smart bin implementantion using LoRa
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2019
292019
Intelligent and real-time detection and classification algorithm for recycled materials using convolutional neural networks
D Ziouzios, N Baras, V Balafas, M Dasygenis, A Stimoniaris
Recycling 7 (1), 9, 2022
212022
A cloud based smart recycling bin for waste classification
N Baras, D Ziouzios, M Dasygenis, C Tsanaktsidis
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
192020
A portable image processing accelerator using FPGA
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
172018
A high-level synthesis implementation and evaluation of an image processing accelerator
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
Technologies 7 (1), 4, 2018
152018
Internet of things (IOT) awareness in Greece
M Papatsimouli, L Lazaridis, D Ziouzios, M Dasygenis, G Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03013, 2022
122022
Utilizing educational robotics for environmental empathy cultivation in primary schools
D Ziouzios, D Rammos, T Bratitsis, M Dasygenis
Electronics 10 (19), 2389, 2021
102021
Improving automatic warehouse throughput by optimizing task allocation and validating the algorithm in a developed simulation tool
N Baras, A Chatzisavvas, D Ziouzios, M Dasygenis
Automation 2 (3), 116-126, 2021
82021
Emotional intelligence and educational robotics: the development of the EI-EDUROBOT
D Ziouzios, M Ioannou, T Ioanna, T Bratitsis, M Dasygenis
European Journal of Engineering and Technology Research, 2020
62020
A routing and task-allocation algorithm for robotic groups in warehouse environments
A Chatzisavvas, P Chatzitoulousis, D Ziouzios, M Dasygenis
Information 13 (6), 288, 2022
52022
Effectiveness of the IoT in Regional Energy Transition: The Smart Bin Case Study
D Ziouzios, M Dasygenis
Recycling 8 (1), 28, 2023
32023
Utilizing Robotics for Learning English as a Foreign Language
D Ziouzios, A Chatzisavvas, A Chaschatzi, N Baras, T Bratitsis, ...
SHS Web of Conferences 102, 01013, 2021
32021
Smart grid hardware security
A Sideris, D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
IoT for Smart Grids: Design Challenges and Paradigms, 85-113, 2019
32019
A survey of fpga robotics applications in the period 2010–2019
D Ziouzios, P Kilintzis, N Baras, M Dasygenis
Adv Sci Technol Eng Syst J 6, 385-408, 2021
22021
Ei-edurobot: A new proposal for empathy training through robotics
T Bratitsis, D Ziouzios, M Dasygenis, A Alevriadou
Proceedings of the 9th International Conference on Software Development and …, 2020
22020
Smart-Grid Modelling and Simulation
D Ziouzios, A Sideris, D Tsiktsiris, M Dasygenis
IoT for Smart Grids: Design Challenges and Paradigms, 43-54, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20