Παρακολούθηση
Johann Bell
Johann Bell
Honorary Professor, University of Wollongong, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα conservation.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
Science 355 (6332), eaai9214, 2017
29632017
When can marine reserves improve fisheries management?
R Hilborn, K Stokes, JJ Maguire, T Smith, LW Botsford, M Mangel, ...
Ocean & Coastal Management 47 (3-4), 197-205, 2004
9702004
Influence of live coral cover on coral-reef fish communities
JD Bell, R Galzin
Marine Ecology Progress Series 15 (3), 265-274, 1984
7371984
Planning the use of fish for food security in the Pacific
JD Bell, M Kronen, A Vunisea, WJ Nash, G Keeble, A Demmke, S Pontifex, ...
Marine Policy 33 (1), 64-76, 2009
6452009
The Ocean
O Hoegh-Guldberg, R Cai, ES Poloczanska, PG Brewer, S Sundby, ...
Cambridge University Press, 2014
5452014
Ecology of fish assemblages and fisheries associated with seagrasses
JD Bell, DA Pollard
Biology of seagrasses: a treatise on the biology of seagrasses with special …, 1989
539*1989
A new era for restocking, stock enhancement and sea ranching of coastal fisheries resources
JD Bell, KM Leber, HL Blankenship, NR Loneragan, R Masuda
Reviews in fisheries science 16 (1-3), 1-9, 2008
3792008
Abundance of macrofauna in dense seagrass is due to habitat preference, not predation
JD Bell, M Westoby
Oecologia 68, 205-209, 1986
3651986
Effects of depth and marine reserve fishing restrictions on the structure of a rocky reef fish assemblage in the north-western Mediterranean Sea
JD Bell
Journal of applied ecology, 357-369, 1983
3541983
Mixed responses of tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change
JD Bell, A Ganachaud, PC Gehrke, SP Griffiths, AJ Hobday, ...
Nature Climate Change 3 (6), 591-599, 2013
3312013
Vulnerability of tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change
JD Bell, JE Johnson, AJ Hobday
Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia, 925, 2011
3182011
Fish fauna of French Mediterranean Posidonia oceanica seagrass meadows. II. Feeding habits
JD Bell
Tethys 11, 1-14, 1983
2951983
Restocking and stock enhancement of marine invertebrate fisheries
JD Bell, PC Rothlisberg, JL Munro, NR Loneragan, WJ Nash, RD Ward, ...
Advances in Marine Biology 49, 1-370, 2005
2852005
Variation in seagrass height and density over a wide spatial scale: effects on common fish and decapods
JD Bell, M Westoby
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 104 (1-3), 275-295, 1986
2751986
Oceans and Coastal Ecosystems and their Services
S Cooley, D Schoeman, L Bopp, P Boyd, S Donner, S Ito, W Kiessling, ...
IPCC AR6 WGII, 2022
2742022
Restocking and stock enhancement of coastal fisheries: potential, problems and progress
JD Bell, DM Bartley, K Lorenzen, NR Loneragan
Fisheries Research 80 (1), 1-8, 2006
2592006
Estimating length frequency distributions of large reef fish underwater
JD Bell, GJS Craik, DA Pollard, BC Russell
Coral Reefs 4, 41-44, 1985
2501985
Differences among assemblages of fish associated with Zostera capricorni and bare sand over a large spatial scale
DJ Ferrell, JD Bell
Marine Ecology Progress Series 72 (1-2), 15-24, 1991
2381991
Importance of local changes in leaf height and density to fish and decapods associated with seagrasses
JD Bell, M Westoby
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 104 (1-3), 249-274, 1986
2311986
Enhancement of marine fisheries resources*
JL Munro, JD Bell
Reviews in Fisheries Science 5 (2), 185-222, 1997
2261997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20