Παρακολούθηση
Ralf Steinberger
Ralf Steinberger
Ralf Steinberger Photography
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pana.industries - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages
R Steinberger, B Pouliquen, A Widiger, C Ignat, T Erjavec, D Tufis, ...
arXiv preprint cs/0609058, 2006
7102006
Sentiment analysis in the news
A Balahur, R Steinberger, M Kabadjov, V Zavarella, E Van Der Goot, ...
arXiv preprint arXiv:1309.6202, 2010
3952010
DGT-TM: A freely available translation memory in 22 languages
R Steinberger, A Eisele, S Klocek, S Pilos, P Schlüter
arXiv preprint arXiv:1309.5226, 2013
1742013
Creating sentiment dictionaries via triangulation
J Steinberger, M Ebrahim, M Ehrmann, A Hurriyetoglu, M Kabadjov, ...
Decision Support Systems 53 (4), 689-694, 2012
1552012
Rethinking Sentiment Analysis in the News: from Theory to Practice and back
A Balahur, R Steinberger
Proceeding of WOMSA 9, 1-12, 2009
1502009
Cross-lingual document similarity calculation using the multilingual thesaurus eurovoc
R Steinberger, B Pouliquen, J Hagman
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: Third …, 2002
1382002
An introduction to the europe media monitor family of applications
R Steinberger, B Pouliquen, E Van Der Goot
arXiv preprint arXiv:1309.5290, 2009
1332009
Automatic detection of quotations in multilingual news
B Pouliquen, R Steinberger, C Best
Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, 487-492, 2007
1242007
Opinion mining on newspaper quotations
A Balahur, R Steinberger, E Van Der Goot, B Pouliquen, M Kabadjov
2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and …, 2009
1192009
Geocoding multilingual texts: Recognition, disambiguation and visualisation
B Pouliquen, M Kimler, R Steinberger, C Ignat, T Oellinger, K Blackler, ...
arXiv preprint cs/0609065, 2006
1172006
Automatic annotation of multilingual text collections with a conceptual thesaurus
B Pouliquen, R Steinberger, C Ignat
arXiv preprint cs/0609059, 2006
1052006
Internet surveillance systems for early alerting of health threats
JP Linge, R Steinberger, TP Weber, R Yangarber, E van der Goot, ...
Eurosurveillance 14 (13), 19162, 2009
1012009
Massive multi lingual corpus compilation: Acquis communautaire and totale
T Erjavec, C Ignat, B Pouliquen, R Steinberger
Archives of Control Science 15 (4), 529, 2005
912005
An overview of the European Union’s highly multilingual parallel corpora
R Steinberger, M Ebrahim, A Poulis, M Carrasco-Benitez, P Schlüter, ...
Language resources and evaluation 48, 679-707, 2014
822014
Text mining from the web for medical intelligence
R Steinberger, F Fuart, E van der Goot, C Best, P von Etter, R Yangarber
Mining massive data sets for security, 295-310, 2008
822008
Geographical information recognition and visualization in texts written in various languages
B Pouliquen, R Steinberger, C Ignat, T De Groeve
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, 1051-1058, 2004
722004
Multilingual and cross-lingual news topic tracking
B Pouliquen, R Steinberger, C Ignat, E Käsper, I Temnikova
COLING 2004: Proceedings of the 20th International Conference on …, 2004
722004
JRC-Names: A freely available, highly multilingual named entity resource
R Steinberger, B Pouliquen, M Kabadjov, E Van der Goot
arXiv preprint arXiv:1309.6162, 2013
702013
A survey of methods to ease the development of highly multilingual text mining applications
R Steinberger
Language resources and evaluation 46, 155-176, 2012
682012
Navigating multilingual news collections using automatically extracted information
C Ignat, R Steinberger, B Pouliquen
Journal of Computing and Information Technology 13 (4), 257-264, 2005
682005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20