Παρακολούθηση
Christophe Servan
Christophe Servan
Qwant
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qwant.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Listen and translate: A proof of concept for end-to-end speech-to-text translation
A Bérard, O Pietquin, C Servan, L Besacier
arXiv preprint arXiv:1612.01744, 2016
2052016
Systran's pure neural machine translation systems
J Crego, J Kim, G Klein, A Rebollo, K Yang, J Senellart, E Akhanov, ...
arXiv preprint arXiv:1610.05540, 2016
1272016
Terminological adaptation of statistical machine translation system through automatic generation of phrasal contexts for bilingual terms
C Servan, M Dymetman
US Patent 9,367,541, 2016
1142016
Investigations on translation model adaptation using monolingual data
P Lambert, H Schwenk, C Servan, S Abdul-Rauf
Sixth Workshop on Statistical Machine Translation, 284-293, 2011
722011
Results of the French Evalda-Media evaluation campaign for literal understanding
H Bonneau-Maynard, C Ayache, F Bechet, A Denis, A Kuhn, F Lefèvre, ...
The fifth international conference on Language Resources and Evaluation …, 2006
622006
MultiVec: a multilingual and multilevel representation learning toolkit for NLP
A Bérard, C Servan, O Pietquin, L Besacier
The 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2016
592016
Domain specialization: a post-training domain adaptation for neural machine translation
C Servan, J Crego, J Senellart
arXiv preprint arXiv:1612.06141, 2016
392016
Conceptual decoding from word lattices: application to the spoken dialogue corpus media
C Servan, C Raymond, F Béchet, P Nocéra
The Ninth International Conference on Spoken Language Processing …, 2006
382006
Using whole document context in neural machine translation
V Macé, C Servan
arXiv preprint arXiv:1910.07481, 2019
232019
System and method for response generation using linguistic information
C Roux, C Servan
US Patent 9,390,087, 2016
232016
Translation project adaptation for MT-enhanced computer assisted translation
M Cettolo, N Bertoldi, M Federico, H Schwenk, L Barrault, C Servan
Machine Translation 28 (2), 127-150, 2014
212014
On the use of machine translation for spoken language understanding portability
C Servan, N Camelin, C Raymond, F Béchet, R De Mori
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
212010
Frame-based acoustic feature integration for speech understanding
L Barrault, C Servan, D Matrouf, G Linares, R De Mori
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
202008
Word2Vec vs DBnary: Augmenting METEOR using vector representations or lexical resources?
C Servan, A Bérard, Z Elloumi, H Blanchon, L Besacier
COLING 2016, 2016
172016
Issues in incremental adaptation of statistical MT from human post-edits
M Cettolo, C Servan, N Bertoldi, M Federico, L Barrault, H Schwenk
MT Summit XIV Workshop on Post-editing Technology and Practice, 2013
162013
Optimising multiple metrics with mert
C Servan, H Schwenk
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 109, 2011
162011
An open-source toolkit for word-level confidence estimation in machine translation
C Servan, NT Le, NQ Luong, B Lecouteux, L Besacier
Proceedings of the 12th International Workshop on Spoken Language …, 2015
152015
LIUM's SMT machine translation systems for WMT 2011
H Schwenk, P Lambert, L Barrault, C Servan, H Afli, S Abdul-Rauf, K Shah
The Sixth workshop on Statistical Machine Translation, 2011
122011
Better evaluation of ASR in speech translation context using word embeddings
NT Le, C Servan, B Lecouteux, L Besacier
Interspeech 2016, 2016
102016
A hybrid word alignment approach to improve translation lexicons with compound words and idiomatic expressions
N Semmar, C Servan, G De Chalendar, B Le Ny, JJ Bouzaglou
Proceedings of Translating and the Computer 32, 2010
92010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20