Παρακολούθηση
Giuseppe Valenzise
Giuseppe Valenzise
Researcher, L2S, CNRS, CentraleSupelec, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l2s.centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scream and gunshot detection and localization for audio-surveillance systems
G Valenzise, L Gerosa, M Tagliasacchi, F Antonacci, A Sarti
2007 IEEE Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 21-26, 2007
4352007
Scream and gunshot detection in noisy environments
L Gerosa, G Valenzise, M Tagliasacchi, F Antonacci, A Sarti
2007 15th European Signal Processing Conference, 1216-1220, 2007
1252007
Learning convolutional transforms for lossy point cloud geometry compression
M Quach, G Valenzise, F Dufaux
2019 IEEE international conference on image processing (ICIP), 4320-4324, 2019
1122019
Countering JPEG anti-forensics
G Valenzise, V Nobile, M Tagliasacchi, S Tubaro
2011 18th IEEE international conference on image processing, 1949-1952, 2011
872011
Hash-based identification of sparse image tampering
M Tagliasacchi, G Valenzise, S Tubaro
IEEE Transactions on Image Processing 18 (11), 2491-2504, 2009
872009
Revealing the traces of JPEG compression anti-forensics
G Valenzise, M Tagliasacchi, S Tubaro
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 8 (2), 335-349, 2012
822012
Deep tone mapping operator for high dynamic range images
A Rana, P Singh, G Valenzise, F Dufaux, N Komodakis, A Smolic
IEEE Transactions on Image Processing 29, 1285-1298, 2019
682019
A compressive-sensing based watermarking scheme for sparse image tampering identification
G Valenzise, M Tagliasacchi, S Tubaro, G Cancelli, M Barni
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1265-1268, 2009
662009
Joint compressive video coding and analysis
M Cossalter, G Valenzise, M Tagliasacchi, S Tubaro
IEEE Transactions on Multimedia 12 (3), 168-183, 2010
652010
The cost of JPEG compression anti-forensics
G Valenzise, M Tagliasacchi, S Tubaro
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
622011
Improved deep point cloud geometry compression
M Quach, G Valenzise, F Dufaux
2020 IEEE 22nd International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2020
582020
Performance evaluation of objective quality metrics for HDR image compression
G Valenzise, F De Simone, P Lauga, F Dufaux
Applications of Digital Image Processing XXXVII 9217, 78-87, 2014
572014
No-reference pixel video quality monitoring of channel-induced distortion
G Valenzise, S Magni, M Tagliasacchi, S Tubaro
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 22 (4), 605-618, 2011
482011
An extensive performance evaluation of full-reference HDR image quality metrics
E Zerman, G Valenzise, F Dufaux
Quality and User Experience 2 (1), 1-16, 2017
422017
Learning-based tone mapping operator for efficient image matching
A Rana, G Valenzise, F Dufaux
IEEE Transactions on Multimedia 21 (1), 256-268, 2018
352018
Minimum variance optimal rate allocation for multiplexed H. 264/AVC bitstreams
M Tagliasacchi, G Valenzise, S Tubaro
IEEE Transactions on Image Processing 17 (7), 1129-1143, 2008
322008
The relation between MOS and pairwise comparisons and the importance of cross-content comparisons
E Zerman, V Hulusic, G Valenzise, RK Mantiuk, F Dufaux
Electronic Imaging 2018 (14), 1-6, 2018
282018
Privacy-enabled object tracking in video sequences using compressive sensing
M Cossalter, M Tagliasacchi, G Valenzise
2009 Sixth IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2009
282009
Evaluation of feature detection in HDR based imaging under changes in illumination conditions
A Rana, G Valenzise, F Dufaux
2015 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 289-294, 2015
272015
A reduced-reference structural similarity approximation for videos corrupted by channel errors
M Tagliasacchi, G Valenzise, M Naccari, S Tubaro
Multimedia Tools and Applications 48 (3), 471-492, 2010
262010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20