Παρακολούθηση
FANNY GIRARD SAHUN
FANNY GIRARD SAHUN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uantwerpen.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formation of reactive nitrogen species including peroxynitrite in physiological buffer exposed to cold atmospheric plasma
F Girard, V Badets, S Blanc, K Gazeli, L Marlin, L Authier, P Svarnas, ...
Rsc Advances 6 (82), 78457-78467, 2016
1372016
Correlations between gaseous and liquid phase chemistries induced by cold atmospheric plasmas in a physiological buffer
F Girard, M Peret, N Dumont, V Badets, S Blanc, K Gazeli, C Noël, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (14), 9198-9210, 2018
622018
Carbon bed post-plasma to enhance the CO2 conversion and remove O2 from the product stream
F Girard-Sahun, O Biondo, G Trenchev, G van Rooij, A Bogaerts
Chemical Engineering Journal 442, 136268, 2022
252022
Reactive oxygen species generated by cold atmospheric plasmas in aqueous solution: successful electrochemical monitoring in situ under a high voltage system
F Girard-Sahun, V Badets, P Lefrançois, N Sojic, F Clement, S Arbault
Analytical chemistry 91 (13), 8002-8007, 2019
162019
Direct Sensing of Superoxide and Its Relatives Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Phosphate Buffers during Cold Atmospheric Plasmas Exposures
F Girard-Sahun, P Lefrançois, V Badets, S Arbault, F Clement
Analytical Chemistry 94 (14), 5555-5565, 2022
52022
Electroactivity of superoxide anion in aqueous phosphate buffers analyzed with platinized microelectrodes
P Lefrançois, F Girard‐Sahun, V Badets, F Clément, S Arbault
Electroanalysis, 2020
32020
Analyse physico-chimique de milieux liquides d’intérêt biologique exposés à des plasmas froids produits à pression atmosphérique et température ambiante
F Girard
Pau, 2017
12017
Using Cold Plasmas to Improve Electrochemical Sensorsand vice versa
C Colin, V Badets, F Girard-Sahun, P Lefrançois, U Botsos-Margerit, ...
9th International Workshop on Surface Modification for Chemical and …, 2019
2019
Cold Atmospheric Plasmas in interactions with materials and liquids for biological applications
F Clement, B Held, K Gazeli, L Marlin, E Morel, F Girard-Sahun, S Blanc, ...
7 th International Symposium on Surfaces and Interfaces of Biomaterials, 2019
2019
Formation of rons including ONOO-and O2.-in physiological buffers exposed to cold atmospheric plasmas
F Girard-Sahun, V Badets, P Lefrançois, S Blanc, N Sojic, S Arbault, ...
6th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment, 2019
2019
Dielectric barrier discharge plasma reactor
F Clement, L Marlin, M Held, F Girard-Sahun
2018
Formation of reactive oxygen and nitrogen species including peroxynitrite in physiological buffer exposed to cold atmospheric plasmas
F Girard, V Badets, S Blanc, N Sojic, F Clement, S Arbault
International Conference on Plasmas with Liquids (ICPL 2017), 2017
2017
OPTIMIZATION OF THE CHEMICAL REACTIVITY OF COLD ATMOSPHERIC PRESSURE MICROPLASMAS FOR APPLICATION IN CELL TREATMENTS
K Gazeli, F Girard, P Svarnas, SG Antimisiaris, S Arbault, F Clément
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13