Παρακολούθηση
Emmanouil Bakirtzis
Emmanouil Bakirtzis
Hellenic Energy Exchange
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enexgroup.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiple time resolution unit commitment for short-term operations scheduling under high renewable penetration
EA Bakirtzis, PN Biskas, DP Labridis, AG Bakirtzis
IEEE Transactions on Power Systems 29 (1), 149-159, 2013
1082013
Frequency-based control of islanded microgrid with renewable energy sources and energy storage
KO Oureilidis, EA Bakirtzis, CS Demoulias
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 4 (1), 54-62, 2016
622016
Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration
EA Bakirtzis, CK Simoglou, PN Biskas, AG Bakirtzis
Electric Power Systems Research 158, 240-249, 2018
572018
An integrated scheduling approach to underpin flexibility in European power systems
IG Marneris, PN Biskas, EA Bakirtzis
IEEE transactions on sustainable energy 7 (2), 647-657, 2015
502015
Multiple time resolution stochastic scheduling for systems with high renewable penetration
EA Bakirtzis, PN Biskas
IEEE Transactions on Power Systems 32 (2), 1030-1040, 2016
492016
Assessment of demand side flexibility in european electricity markets: A country level review
A Forouli, EA Bakirtzis, G Papazoglou, K Oureilidis, V Gkountis, ...
Energies 14 (8), 2324, 2021
432021
An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration
CK Simoglou, EG Kardakos, EA Bakirtzis, DI Chatzigiannis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 38, 415-427, 2014
352014
Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration
CK Simoglou, EA Bakirtzis, PN Biskas, AG Bakirtzis
Renewable energy 86, 1308-1316, 2016
292016
Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration
EA Bakirtzis, CK Simoglou, PN Biskas, DP Labridis, AG Bakirtzis
Electric Power Systems Research 128, 90-99, 2015
232015
Probabilistic evaluation of the long-term power system resource adequacy: The Greek case
CK Simoglou, EA Bakirtzis, PN Biskas, AG Bakirtzis
Energy Policy 117, 295-306, 2018
212018
Control of a micro grid supplied by renewable energy sources and storage batteries
EA Bakirtzis, C Demoulias
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 2053-2059, 2012
192012
Reserve quantification in insular power systems with high wind penetration
AV Ntomaris, EA Bakirtzis, DI Chatzigiannis, CK Simoglou, PN Biskas, ...
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe, 1-6, 2014
152014
A unified unit commitment—Economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration
EA Bakirtzis, AV Ntomaris, EG Kardakos, CK Simoglou, PN Biskas, ...
11th International Conference on the European Energy Market (EEM14), 1-6, 2014
132014
Day-ahead local flexibility market for active and reactive power with linearized network constraints
GK Papazoglou, AA Forouli, EA Bakirtzis, PN Biskas, AG Bakirtzis
Electric Power Systems Research 212, 108317, 2022
122022
Evaluation of the capacity credit of RES: The Greek case
CK Simoglou, PN Biskas, EA Bakirtzis, AN Matenli, AI Petridis, ...
2013 IEEE Grenoble Conference, 1-6, 2013
102013
Demand response management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration
EA Bakirtzis, IG Marneris, SI Vagropoulos, PN Biskas, AG Bakirtzis
2018 international conference on smart energy systems and technologies (SEST …, 2018
92018
Dynamic reserves quantification for variable time resolution scheduling
EA Bakirtzis, PN Biskas, AG Bakirtzis
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
82015
Storage management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration
EA Bakirtzis, IG Marneris, DI Chatzigiannis, PN Biskas, AG Bakirtzis
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-6, 2017
72017
Power flow calculations for small distribution networks under time-dependent and uncertain input data
A Mazza, G Chicco, E Bakirtzis, A Bakirtzis, A De Bonis, JPS Catalão
2014 IEEE PES T&D Conference and Exposition, 1-5, 2014
72014
Large-scale res integration in electricity markets: Challenges and potential solutions
CK Simoglou, SI Vagropoulos, EA Bakirtzis, EG Kardakos, ...
2015 50th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20