Παρακολούθηση
Daniele Migliorini
Daniele Migliorini
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα for.unipi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance evaluation of H. 264/SVC video streaming over mobile WiMAX
D Migliorini, E Mingozzi, C Vallati
Computer Networks 55 (15), 3578-3591, 2011
262011
QoE-oriented performance evaluation of video streaming over WiMAX
D Migliorini, E Mingozzi, C Vallati
Wired/Wireless Internet Communications: 8th International Conference, WWIC …, 2010
202010
Ns2Voip++, an enhanced module for VoIP simulations
MM Andreozzi, D Migliorini, G Stea, C Vallati
3rd International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques, 2010
172010
Power-aware allocation of MBSFN subframes using discontinuous cell transmission in LTE systems
D Migliorini, G Stea, M Caretti, D Sabella
2013 IEEE 78th Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 1-5, 2013
142013
Link scheduling algorithm for OFDMA wireless networks with relay nodes
MM Andreozzi, M Caretti, R Fantini, D Migliorini, VM Pii, D Sabella, G Stea
US Patent 9,107,150, 2015
132015
Scheduling algorithm for wireless communication networks
G Accongiagioco, MM Andreozzi, M Caretti, R Fantini, D Migliorini, ...
US Patent 9,635,681, 2017
82017
Throughput-optimal resource allocation in LTE-Advanced with distributed antennas
G Accongiagioco, M Andreozzi, D Migliorini, G Stea
Computer Networks 57 (18), 3997-4009, 2013
52013
School and Connectivity: from the Needs to the Sevices (Part 2)
D Migliorini, E Salbaroli, G Mazzini
Softcom 2013, 1-5, 2013
22013
School and Connectivity: from the Needs to the Sevices (Part 1)
E Salbaroli, D Migliorini, G Mazzini
Softcom 2013, 1-5, 2013
22013
Efficient downlink scheduling with power boosting in mobile IEEE 802.16 networks
M Caretti, C Cicconetti, D Franceschini, L Lenzini, D Migliorini, E Mingozzi, ...
Computer Networks 55 (8), 1672-1683, 2011
22011
Open source management for multimedia contents
E Benetti, D Migliorini, G Mazzini
SoftCOM 2012, 20th International Conference on Software, Telecommunications …, 2012
12012
Power-aware opportunistic downlink scheduling in IEEE 802.16 wireless networks
C Cicconetti, L Lenzini, D Migliorini, E Mingozzi
Computer communications 34 (17), 2026-2035, 2011
12011
LTE scheduling
M Andreozzi, D Migliorini, G Pagano, G Stea, D Sabella, M Caretti, ...
12011
Design and performance evaluation of an energy-aware scheduling framework for mobile WiMAX
C Cicconetti, L Lenzini, D Migliorini, E Mingozzi, C Vallati
Proceedings of the 13th ACM international conference on Modeling, analysis …, 2010
12010
LTE scheduling
MM Andreozzi, M Caretti, R Fantini, D Migliorini, G Pagano, D Sabella, ...
US Patent 8,964,867, 2015
2015
Resource Allocation in LTE Advanced for QoS and Energy Efficiency.
D Migliorini
University of Pisa, Italy, 2012
2012
Performance evaluation of H. 264/SVC video streaming over WiMAX
D Migliorini, E Mingozzi, C Vallati
Proceedings of InfQ 2010, 2010
2010
Design and analysis of a cross-layer algorithm for multi-service downlink traffic scheduling in IEEE 802.16 wireless networks
D MIGLIORINI
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18