Παρακολούθηση
Nikos Paragios
Nikos Paragios
Distinguished professor, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecp.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geodesic active contours and level sets for the detection and tracking of moving objects
N Paragios, R Deriche
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 22 (3), 266-280, 2000
16252000
Deformable medical image registration: A survey
A Sotiras, C Davatzikos, N Paragios
IEEE transactions on medical imaging 32 (7), 1153-1190, 2013
15732013
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
11352018
Geodesic active regions and level set methods for supervised texture segmentation
N Paragios, R Deriche
International Journal of Computer Vision 46 (3), 223-247, 2002
10912002
Geometric level set methods in imaging, vision, and graphics
S Osher, N Paragios
Springer Science & Business Media, 2003
10822003
Motion-based background subtraction using adaptive kernel density estimation
A Mittal, N Paragios
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
8462004
Shape priors for level set representations
M Rousson, N Paragios
European Conference on Computer Vision, 78-92, 2002
7512002
A radiomics approach to assess tumour-infiltrating CD8 cells and response to anti-PD-1 or anti-PD-L1 immunotherapy: an imaging biomarker, retrospective multicohort study
R Sun, EJ Limkin, M Vakalopoulou, L Dercle, S Champiat, SR Han, ...
The Lancet Oncology 19 (9), 1180-1191, 2018
6452018
Geodesic active regions: A new framework to deal with frame partition problems in computer vision
N Paragios, R Deriche
Journal of Visual Communication and Image Representation 13 (1-2), 249-268, 2002
5902002
Dense image registration through MRFs and efficient linear programming
B Glocker, N Komodakis, G Tziritas, N Navab, N Paragios
Medical image analysis 12 (6), 731-741, 2008
5462008
Data fusion through cross-modality metric learning using similarity-sensitive hashing
MM Bronstein, AM Bronstein, F Michel, N Paragios
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
4932010
Handbook of mathematical models in computer vision
N Paragios, Y Chen, OD Faugeras
Springer Science & Business Media, 2006
4872006
Evaluation of registration methods on thoracic CT: the EMPIRE10 challenge
K Murphy, B Van Ginneken, JM Reinhardt, S Kabus, K Ding, X Deng, ...
IEEE transactions on medical imaging 30 (11), 1901-1920, 2011
4682011
Promises and challenges for the implementation of computational medical imaging (radiomics) in oncology
EJ Limkin, R Sun, L Dercle, EI Zacharaki, C Robert, S Reuzé, ...
Annals of Oncology 28 (6), 1191-1206, 2017
4542017
Gradient vector flow fast geodesic active contours
N Paragios, O Mellina-Gottardo, V Ramesh
Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV …, 2001
4232001
A level set approach for shape-driven segmentation and tracking of the left ventricle
N Paragios
IEEE transactions on medical imaging 22 (6), 773-776, 2003
4162003
MRF energy minimization and beyond via dual decomposition
N Komodakis, N Paragios, G Tziritas
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (3), 531-552, 2010
4092010
DRAMMS: Deformable registration via attribute matching and mutual-saliency weighting
Y Ou, A Sotiras, N Paragios, C Davatzikos
Medical image analysis 15 (4), 622-639, 2011
4002011
MRF optimization via dual decomposition: Message-passing revisited.
N Komodakis, N Paragios, G Tziritas
ICCV 1 (3), 5, 2007
3812007
Topology free hidden markov models: Application to background modeling
B Stenger, V Ramesh, N Paragios, F Coetzee, JM Buhmann
Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV …, 2001
3272001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20