Παρακολούθηση
Ioannis Karatzaferis
Ioannis Karatzaferis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigation of energy savings on industrial motor drives using bidirectional converters
I Karatzaferis, EC Tatakis, N Papanikolaou
IEEE Access 5, 17952-17961, 2017
292017
Innovative waste heat recovery systems in rotorcrafts
GC Christidis, IC Karatzaferis, II Perpinias, M Sautreuil, G Bezes, ...
2012 Electrical Systems for Aircraft, Railway and Ship Propulsion, 1-4, 2012
142012
Comparison and evaluation of power factor correction topologies for industrial applications
J Karatzaferis, N Papanikolaou, E Tatakis, M Loupis, J Spanoudakis
Scientific Research Publishing, 2013
112013
Theoretical and experimental investigation of brake energy recovery in industrial loads
N Papanikolaou, J Karatzaferis, M Loupis, E Tatakis
Scientific Research Publishing, 2013
92013
Modeling and analysis of an innovative waste heat recovery system for helicopters
GC Christidis, IC Karatzaferis, M Sautreuil, EC Tatakis, NP Papanikolaou
2013 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 1-10, 2013
82013
Analysis and design of a universal energy recovery converter for use with industrial inverters
I Karatzaferis, E Tatakis, N Papanikolaou
2015 9th International Conference on Compatibility and Power Electronics …, 2015
52015
Reliability analysis for a waste heat recovery power electronic interface applied at all-electric aircrafts
S Saridakis, N Papanikolaou, D Voglitsis, E Koutroulis, E Tatakis, ...
2015 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway …, 2015
42015
Four-quadrant fully controlled mechanical load simulator
SP Syrigos, IC Karatzaferis, EC Tatakis
2013 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 1-9, 2013
32013
Efficiency improvement in DC and AC motor powered electric vehicles
JC Karatzaferis, LS Lampropoulos, EC Tatakis
Proceedings of the 2011 14th European Conference on Power Electronics and …, 2011
12011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9