Παρακολούθηση
Robert Grabowski
Robert Grabowski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cranfield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Erodibility of cohesive sediment: The importance of sediment properties
RC Grabowski, IG Droppo, G Wharton
Earth-Science Reviews 105 (3-4), 101-120, 2011
5532011
Suspended sediment transport dynamics in rivers: Multi-scale drivers of temporal variation
K Vercruysse, RC Grabowski, RJ Rickson
Earth-Science Reviews 166, 38-52, 2017
2382017
A multi-scale hierarchical framework for developing understanding of river behaviour to support river management
AM Gurnell, M Rinaldi, B Belletti, S Bizzi, B Blamauer, G Braca, AD Buijse, ...
Aquatic sciences 78 (1), 1-16, 2016
2122016
A conceptual model of vegetation–hydrogeomorphology interactions within river corridors
AM Gurnell, D Corenblit, D García de Jalón, M González del Tánago, ...
River research and applications 32 (2), 142-163, 2016
1832016
Characterizing geomorphological change to support sustainable river restoration and management
RC Grabowski, N Surian, AM Gurnell
Wiley Interdisciplinary Reviews: Water 1 (5), 483-512, 2014
1182014
The use of remote sensing to characterise hydromorphological properties of European rivers
S Bizzi, L Demarchi, RC Grabowski, CJ Weissteiner, W Van de Bund
Aquatic sciences 78 (1), 57-70, 2016
1132016
Is the hyporheic zone relevant beyond the scientific community?
J Lewandowski, S Arnon, E Banks, O Batelaan, A Betterle, T Broecker, ...
Water 11 (11), 2230, 2019
902019
Vegetation–hydrogeomorphology interactions in a low‐energy, human‐impacted river
AM Gurnell, RC Grabowski
River Research and Applications 32 (2), 202-215, 2016
562016
Hydrogeomorphology—Ecology interactions in river systems
RC Grabowski, AM Gurnell
River research and applications 32 (2), 139-141, 2016
542016
The current state of the use of large wood in river restoration and management
RC Grabowski, AM Gurnell, L Burgess‐Gamble, J England, D Holland, ...
Water and Environment Journal 33 (3), 366-377, 2019
532019
Diagnosing problems of fine sediment delivery and transfer in a lowland catchment
RC Grabowski, AM Gurnell
Aquatic sciences 78 (1), 95-106, 2016
442016
A hierarchical multi-scale framework and indicators of hydromorphological processes and forms
AM Gurnell, M Bussettini, B Camenen, MG Del Tanago, RC Grabowski, ...
irstea, 2014
412014
Estimation of critical shear stress from cohesive strength meter‐derived erosion thresholds
RC Grabowski, IG Droppo, G Wharton
Limnology and Oceanography: Methods 8 (12), 678-685, 2010
372010
Spatial and temporal variations in the erosion threshold of fine riverbed sediments
RC Grabowski, G Wharton, GR Davies, IG Droppo
Journal of Soils and Sediments 12 (7), 1174-1188, 2012
312012
Adaptive management of river flows in Europe: a transferable framework for implementation
MF Summers, IP Holman, RC Grabowski
Journal of Hydrology 531, 696-705, 2015
282015
A multiscale statistical method to identify potential areas of hyporheic exchange for river restoration planning
C Magliozzi, G Coro, RC Grabowski, AI Packman, S Krause
Environmental Modelling & Software 111, 311-323, 2019
252019
The impacts of natural flood management approaches on in‐channel sediment quality
VJ Janes, RC Grabowski, J Mant, D Allen, JL Morse, H Haynes
River Research and Applications 33 (1), 89-101, 2017
242017
Incorporating uncertainty into the estimation of the biological reference points F0. 1 and Fmax for the Maine green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) fishery
R Grabowski, Y Chen
Fisheries Research 68 (1-3), 367-371, 2004
242004
Using historical data in fluvial geomorphology
RC Grabowski, AM Gurnell
Tools in fluvial geomorphology, 56-75, 2016
232016
Measuring the shear strength of cohesive sediment in the field
RC Grabowski
Geomorphological Techniques. British Society for Geomorphology, 2014
222014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20