Παρακολούθηση
George Broufas
George Broufas
Professor in Agricultural Entomology & Zoology, Democritus University of Thrace, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chrysopid predators and their role in biological control.
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Journal of Entomology 8 (3), 301-326, 2011
1352011
Effect of Different Pollens on Development, Survivorship and Reproduction of Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae)
GD Broufas, DS Koveos
Environmental entomology 29 (4), 743-749, 2000
1092000
Beyond predation: the zoophytophagous predator Macrolophus pygmaeus induces tomato resistance against spider mites
ML Pappas, A Steppuhn, D Geuss, N Topalidou, A Zografou, MW Sabelis, ...
PLoS One 10 (5), e0127251, 2015
832015
Functional response of Euseius finlandicus and Amblyseius andersoni to Panonychus ulmi on apple and peach leaves in the laboratory
DS Koveos, GD Broufas
Experimental & applied acarology 24, 247-256, 2000
702000
Effect of relative humidity on longevity, ovarian maturation, and egg production in the olive fruit fly (Diptera: Tephritidae)
GD Broufas, ML Pappas, DS Koveos
Annals of the Entomological Society of America 102 (1), 70-75, 2009
662009
Effects of various prey species on development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae)
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Biological Control 43 (2), 163-170, 2007
662007
Induced plant defences in biological control of arthropod pests: a double‐edged sword
ML Pappas, C Broekgaarden, GD Broufas, MR Kant, GJ Messelink, ...
Pest Management Science 73 (9), 1780-1788, 2017
592017
Development, survival and reproduction of Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) at different constant temperatures
GD Broufas, DS Koveos
Experimental & applied acarology 25, 441-460, 2001
582001
The Beneficial Endophytic Fungus Fusarium solani Strain K Alters Tomato Responses Against Spider Mites to the Benefit of the Plant
ML Pappas, M Liapoura, D Papantoniou, M Avramidou, N Kavroulakis, ...
Frontiers in Plant Science 9, 1603, 2018
542018
Rapid cold hardening in the predatory mite Euseius (Amblyseius) finlandicus (Acari: Phytoseiidae)
GD Broufas, DS Koveos
Journal of Insect Physiology 47 (7), 699-708, 2001
522001
Development, Survival, and Reproduction of the Predatory Mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae) at Different Constant Temperatures
GD Broufas, ML Pappas, DS Koveos
Environmental entomology 36 (4), 657-665, 2007
502007
Incidence of resistance to neonicotinoid insecticides in greenhouse populations of the whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae …
ML Pappas, F Migkou, GD Broufas
Applied Entomology and Zoology 48, 373-378, 2013
402013
Tomato Inoculation With the Endophytic Strain Fusarium solani K Results in Reduced Feeding Damage by the Zoophytophagous Predator Nesidiocoris tenuis
N Garantonakis, ML Pappas, K Varikou, V Skiada, GD Broufas, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 6, 126, 2018
392018
Threshold temperature for post-diapause development and degree-days to hatching of winter eggs of the European red mite (Acari: Tetranychidae) in Northern Greece
GD Broufas, DS Koveos
Environmental Entomology 29 (4), 710-713, 2000
372000
Pollen suitability for the development and reproduction of Amblydromalus limonicus (Acari: Phytoseiidae)
K Samaras, ML Pappas, E Fytas, GD Broufas
BioControl 60, 773-782, 2015
352015
The role of phytophagy by predators in shaping plant interactions with their pests
ML Pappas, A Steppuhn, GD Broufas
Communicative & integrative biology 9 (2), e0127251, 2016
312016
Potential of the predatory mite Phytoseius finitimus (Acari: Phytoseiidae) to feed and reproduce on greenhouse pests
ML Pappas, C Xanthis, K Samaras, DS Koveos, GD Broufas
Experimental and applied acarology 61, 387-401, 2013
292013
Effect of heat stress on survival and reproduction of the olive fruit fly Bactocera (Dacus) oleae
ML Pappas, GD Broufas, N Koufali, P Pieri, DS Koveos
Journal of applied entomology 135 (5), 359-366, 2011
292011
Intraguild predation among plant pests: western flower thrips larvae feed on whitefly crawlers
R van Maanen, G Broufas, MF Oveja, MW Sabelis, A Janssen
BioControl 57, 533-539, 2012
262012
Effect of temperature on survival, development and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae) reared on Ephestia kuehniella eggs …
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Biological Control 45 (3), 396-403, 2008
262008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20