Παρακολούθηση
JOSE IGNACIO MARIN GUIRAO
JOSE IGNACIO MARIN GUIRAO
Departamento de Agronomía, Universidad de Almería
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ual.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of Trichoderma on horticultural seedlings' growth promotion depending on inoculum and substrate type
JI Marín‐Guirao, P Rodríguez‐Romera, B Lupión‐Rodríguez, ...
Journal of Applied Microbiology 121 (4), 1095-1102, 2016
332016
Survival strategies of farm households and multifunctional farms in Greece
T Kizos, JI MARIN‐GUIRAO, ME GEORGIADI, S Dimoula, E Karatsolis, ...
The Geographical Journal 177 (4), 335-346, 2011
322011
Reconnecting farmers with Nature through agroecological transitions: Interacting niches and experimentation and the role of agricultural knowledge and innovation systems
C Giagnocavo, M de Cara-García, M González, M Juan, JI Marín-Guirao, ...
Agriculture 12 (2), 137, 2022
262022
Greenhouse soil biosolarization with tomato plant debris as a unique fertilizer for tomato crops
P García-Raya, C Ruiz-Olmos, JI Marín-Guirao, C Asensio-Grima, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 16 (2), 279, 2019
242019
Meloidogyne-infested tomato crop residues are a suitable material for biodisinfestation to manage Meloidogyne sp. in greenhouses in Almería (south-east Spain)
MA Gómez‐Tenorio, B Lupión‐Rodríguez, A Boix‐Ruiz, C Ruiz‐Olmos, ...
V International Symposium on Tomato Diseases: Perspectives and Future …, 2016
212016
Fusarium consortium populations associated with Asparagus crop in Spain and their role on field decline syndrome
AM Brizuela, E De la Lastra, JI Marín-Guirao, L Gálvez, M de Cara-García, ...
Journal of Fungi 6 (4), 336, 2020
182020
Association of plant development to organic matter and fungal presence in soils of horticultural crops
JI Marín‐Guirao, M de Cara‐García, E Crisol‐Martínez, ...
Annals of Applied Biology 174 (3), 339-348, 2019
132019
Etiological and epidemiological concerns about Pepper root and lower stem rot caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-capsici f. sp. nova
T Lomas-Cano, A Boix-Ruiz, M de Cara-García, JI Marín-Guirao, ...
Phytoparasitica 44, 283-293, 2016
132016
Effect of greenhouse soil bio-disinfection on soil nitrate content and tomato fruit yield and quality
JI Marín-Guirao, JC Tello, M Díaz, A Boix, CA Ruiz, F Camacho
Soil Research 54 (2), 200-206, 2016
132016
AEET
JI Marín-Guirao, M de Cara-García, JC Tello-Marquina
Ecosistemas 28 (3), 63-72, 2019
112019
Comparison of organic and integrated farming systems: The case of sultana table grapes in Korinthos, Greece
T Kizos, G Veikontis, JI Marín-Guirao
Journal of Sustainable Agriculture 35 (1), 27-47, 2010
112010
Potential inoculum sources of Fusarium species involved in asparagus decline syndrome and evaluation of soil disinfestation methods by qPCR protocols
E de la Lastra, JI Marín‐Guirao, FJ López‐Moreno, T Soriano, ...
Pest Management Science 77 (10), 4749-4757, 2021
102021
Microbiota edáfica y fatiga de suelo en invernaderos de la provincia de Gran
JI Marín-Guirao, JC Tello-Marquina
I Jornadas de Transferencia Hortofrutícola de CIAMBITAL; Camacho-Ferre, F …, 2017
72017
Alternative mulches for sustainable greenhouse tomato production
JI Marín-Guirao, E Martín-Expósito, MC García-García, M de Cara-García
Agronomy 12 (6), 1333, 2022
62022
Effect of Repeated Plant Debris Reutilization as Organic Amendment on Greenhouse Soil Fertility
FJ Castillo-Díaz, JI Marín-Guirao, LJ Belmonte-Ureña, JC Tello-Marquina
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (21), 11544, 2021
52021
Pathogenicity of plant and soil isolates of Phytophthora parasitica on tomato and pepper
A Boix-Ruiz, JI Marín-Guirao, M de Cara-García, F Camacho-Ferre, ...
European Journal of Plant Pathology 148, 607-615, 2017
52017
Coconut fiber grow bags as a source of primary inoculum of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici in greenhouse tomato crops in Almeria (Spain)
A Boix-Ruiz, MA Gómez-Tenorio, C Ruiz-Olmos, JI Marín-Guirao, ...
V International Symposium on Tomato Diseases: Perspectives and Future …, 2016
22016
Two complementary techniques allow detection of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici in soils from two different tomato-cultivated areas of Chile
E Elizondo-Pasten, A Boix-Ruiz, MA Gómez-Tenorio, C Ruiz-Olmos, ...
V International Symposium on Tomato Diseases: Perspectives and Future …, 2016
22016
La biodesinfección de un suelo arenado y relación con el lixiviado de nitratos
MA Gómez-Tenorio, CA Ruiz-Olmos, JI Marín-Guirao, F Martín, ...
Acta Hortic 327, 16-21, 2016
22016
Comportamiento de la microbiota fúngica y bacteriana en el suelo arenado de un cultivo bajo plástico en Almería
JI Marín-Guirao, A Boix, C Ruiz, V Torrecillas, C Sánchez, G Pérez, ...
Actas del X Congreso de SEAE “20º años impulsando la producción ecológica …, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20