Παρακολούθηση
Panagiota Chatzipetrou
Panagiota Chatzipetrou
Associate Professor (Docent) - Örebro University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oru.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A progression model of software engineering goals, challenges, and practices in start-ups
E Klotins, M Unterkalmsteiner, P Chatzipetrou, T Gorschek, R Prikladnicki, ...
IEEE Transactions on Software Engineering 47 (3), 498-521, 2019
752019
Prioritization of issues and requirements by cumulative voting: A compositional data analysis framework
P Chatzipetrou, L Angelis, P Rovegård, C Wohlin
2010 36th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced …, 2010
682010
Understanding the order of agile practice introduction: Comparing agile maturity models and practitioners’ experience
I Nurdiani, J Börstler, S Fricker, K Petersen, P Chatzipetrou
Journal of Systems and Software 156, 1-20, 2019
472019
Exploration of technical debt in start-ups
E Klotins, M Unterkalmsteiner, P Chatzipetrou, T Gorschek, R Prikladnicki, ...
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
322018
Software quality across borders: Three case studies on company internal alignment
S Barney, V Mohankumar, P Chatzipetrou, A Aurum, C Wohlin, L Angelis
Information and Software Technology 56 (1), 20-38, 2014
302014
Offshore insourcing: A case study on software quality alignment
S Barney, C Wohlin, P Chatzipetrou, L Angelis
2011 IEEE Sixth International Conference on Global Software Engineering, 146-155, 2011
282011
The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies
C Palomares, X Franch, C Quer, P Chatzipetrou, L López, T Gorschek
Requirements Engineering 26, 273-299, 2021
262021
Utilising CI environment for efficient and effective testing of NFRs
L Yu, E Alégroth, P Chatzipetrou, T Gorschek
Information and Software Technology 117, 106199, 2020
262020
Spotify guilds
D Smite, NB Moe, M Floryan, G Levinta, P Chatzipetrou
Communications of the ACM 63 (3), 56-61, 2020
252020
Selecting component sourcing options: a survey of software engineering’s broader make-or-buy decisions
M Borg, P Chatzipetrou, K Wnuk, E Alégroth, T Gorschek, ...
Information and Software Technology 112, 18-34, 2019
222019
Component attributes and their importance in decisions and component selection
P Chatzipetrou, E Papatheocharous, K Wnuk, M Borg, E Alégroth, ...
Software quality journal 28, 567-593, 2020
162020
A multivariate statistical framework for the analysis of software effort phase distribution
P Chatzipetrou, E Papatheocharous, L Angelis, AS Andreou
Information and Software Technology 59, 149-169, 2015
162015
Component selection in Software Engineering-Which attributes are the most important in the decision process?
P Chatzipetrou, E Alégroth, E Papatheocharous, M Borg, T Gorschek, ...
2018 44th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2018
142018
When and who leaves matters: emerging results from an empirical study of employee turnover
P Chatzipetrou, D Šmite, R Van Solingen
Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical …, 2018
132018
An investigation of software effort phase distribution using compositional data analysis
P Chatzipetrou, E Papatheocharous, L Angelis, AS Andreou
2012 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2012
132012
The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies
X Franch, C Palomares, C Quer, P Chatzipetrou, T Gorschek
Requirements Engineering 28 (3), 377-409, 2023
112023
Approaching the relative estimation concept with planning Poker
P Chatzipetrou, R Ouriques, J Gonzalez-Huerta
Proceedings of the 7th Computer Science Education Research Conference, 21-25, 2018
92018
Use of agile practices in start-up companies
E Klotins, M Unterkalmsteiner, P Chatzipetrou, T Gorschek, R Prikladnicki, ...
e-Informatica Software Engineering Journal 15 (1), 2021
72021
Software product quality in global software development: Finding groups with aligned goals
P Chatzipetrou, L Angelis, S Barney, C Wohlin
2011 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced …, 2011
62011
The offshoring elephant in the room: Turnover
D Smite, R van Solingen, P Chatzipetrou
IEEE Software 37 (3), 54-62, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20