Παρακολούθηση
Rudy Bunel
Rudy Bunel
Deepmind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable verified training for provably robust image classification
S Gowal, KD Dvijotham, R Stanforth, R Bunel, C Qin, J Uesato, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
444*2019
A unified view of piecewise linear neural network verification
R Bunel, I Turkaslan, PHS Torr, P Kohli, MP Kumar
NeurIPS, 2018
325*2018
Leveraging grammar and reinforcement learning for neural program synthesis
R Bunel, M Hausknecht, J Devlin, R Singh, P Kohli
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
1842018
Contrastive Training for Improved Out-of-Distribution Detection
AG Roy, A Karthikesalingam, J Winkens, J Ledsam, O Ronneberger, ...
140*2020
Branch and bound for piecewise linear neural network verification
R Bunel, P Mudigonda, I Turkaslan, P Torr, J Lu, P Kohli
Journal of Machine Learning Research 21 (2020), 2020
1052020
Neural program meta-induction
J Devlin, R Bunel, R Singh, M Hausknecht, P Kohli
NeurIPS, 2017
802017
Enabling certification of verification-agnostic networks via memory-efficient semidefinite programming
S Dathathri, K Dvijotham, A Kurakin, A Raghunathan, J Uesato, R Bunel, ...
NeurIPS, 2020
622020
Adaptive neural compilation
R Bunel, A Desmaison, P Kohli, PHS Torr, MP Kumar
NeurIPS, 2016
552016
Lagrangian decomposition for neural network verification
MPK Rudy Bunel, Alessandro De Palma, Alban Desmaison, Krishnamurthy ...
Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, 2020
41*2020
Learning to superoptimize programs
R Bunel, A Desmaison, MP Kumar, PHS Torr, P Kohli
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
372017
Verification of non-linear specifications for neural networks
C Qin, B O'Donoghue, R Bunel, R Stanforth, S Gowal, J Uesato, ...
International Conference on Learning Representation (ICLR), 2019
362019
Efficient continuous relaxations for dense CRF
A Desmaison, R Bunel, P Kohli, PHS Torr, MP Kumar
European Conference on Computer Vision (ECCV), 818-833, 2016
362016
Scaling the Convex Barrier With Active Sets
A De Palma, HS Behl, R Bunel, PHS Torr, MP Kumar
ICLR, 2021
292021
Improved branch and bound for neural network verification via lagrangian decomposition
A De Palma, R Bunel, A Desmaison, K Dvijotham, P Kohli, PHS Torr, ...
arXiv preprint arXiv:2104.06718, 2021
262021
Efficient linear programming for dense crfs
A Thalaiyasingam, A Desmaison, R Bunel, M Salzmann, PHS Torr, ...
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
20*2017
Detection of pedestrians at far distance
R Bunel, F Davoine, P Xu
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2326-2331, 2016
142016
Efficient relaxations for dense crfs with sparse higher-order potentials
T Joy, A Desmaison, T Ajanthan, R Bunel, M Salzmann, P Kohli, PHS Torr, ...
SIAM journal on imaging sciences 12 (1), 287-318, 2019
122019
Knowing when to stop: Evaluation and verification of conformity to output-size specifications
C Wang, R Bunel, K Dvijotham, PS Huang, E Grefenstette, P Kohli
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
112019
Make Sure You're Unsure: A Framework for Verifying Probabilistic Specifications
L Berrada, S Dathathri, K Dvijotham, R Stanforth, RR Bunel, J Uesato, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 11136-11147, 2021
10*2021
An efficient nonconvex reformulation of stagewise convex optimization problems
R Bunel, O Hinder, S Bhojanapalli, K Dvijotham
NeurIPS, 2020
82020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20