José María Serrano
José María Serrano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ujaen.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Association rules applied to credit card fraud detection
D Sánchez, MA Vila, L Cerda, JM Serrano
Expert systems with applications 36 (2), 3630-3640, 2009
2612009
TBAR: An efficient method for association rule mining in relational databases
F Berzal, JC Cubero, N Marı́n, JM Serrano
Data & Knowledge Engineering 37 (1), 47-64, 2001
1642001
An alternative approach to discover gradual dependencies
F Berzal, JC Cubero, D Sánchez, MA Vila, JM Serrano
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems …, 2007
742007
Art: A hybrid classification model
F Berzal, JC Cubero, D Sánchez, JM Serrano
Machine Learning 54 (1), 67-92, 2004
742004
Mining web documents to find additional query terms using fuzzy association rules
MJ Martın-Bautista, D Sánchez, J Chamorro-Martınez, JM Serrano, ...
Fuzzy Sets and Systems 148 (1), 85-104, 2004
652004
Using association rules to mine for strong approximate dependencies
D Sánchez, JM Serrano, I Blanco, MJ Martín-Bautista, MA Vila
Data Mining and Knowledge Discovery 16 (3), 313-348, 2008
372008
A definition for fuzzy approximate dependencies
F Berzal, I Blanco, D Sanchez, JM Serrano, MA Vila
Fuzzy Sets and Systems 149 (1), 105-129, 2005
352005
A formal model for mining fuzzy rules using the RL representation theory
M Delgado, MD Ruiz, D Sánchez, JM Serrano
Information Sciences 181 (23), 5194-5213, 2011
322011
Using fuzzy data mining to evaluate survey data from olive grove cultivation
G Delgado, V Aranda, J Calero, M Sánchez-Marañón, JM Serrano, ...
Computers and Electronics in Agriculture 65 (1), 99-113, 2009
262009
A complexity guided algorithm for association rule extraction on fuzzy datacubes
N Marin, C Molina, JM Serrano, MA Vila
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 16 (3), 693-714, 2008
212008
Building a fuzzy logic information network and a decision-support system for olive cultivation in Andalusia [Spain]
G Delgado, V Aranda, J Calero, M Sánchez-Marañón, JM Serrano, ...
Spanish Journal of Agricultural Research 6 (2), 252-263, 2008
20*2008
Measuring Variation Strength in Gradual Dependencies.
C Molina, JM Serrano, D Sánchez, MAV Miranda
EUSFLAT Conf.(1) 7, 337-344, 2007
202007
A new proposal of aggregation functions: The linguistic summary
I Blanco, D Sánchez, JM Serrano, MA Vila
International Fuzzy Systems Association World Congress, 127-134, 2003
192003
Association rule evaluation for classification purposes
F Berzal, JC Cubero, N Marín, D Sánchez, JM Serrano, A Vila
Actas del III Taller Nacional de Mineria de Datos y Aprendizaje, 135-144, 2005
172005
Association rule extraction for text mining
M Delgado, MJ Martin-Bautista, D Sánchez, JM Serrano, MA Vila
International Conference on Flexible Query Answering Systems, 154-162, 2002
172002
A survey of methods to evaluate quantified sentences.
M Delgado, D Sánchez, JM Serrano, MA Vila
Mathware and soft computing 7 (2-3), 149-158, 2000
142000
Association rules and fuzzy association rules to find new query terms.
M Delgado, MJ Martín-Bautista, D Sánchez, JM Serrano, MAV Miranda
EUSFLAT Conf., 49-53, 2003
102003
An experience in management of imprecise soil databases by means of fuzzy association rules and fuzzy approximate dependencies
J Calero, G Delgado, M Sánchez-Marañón, D Sánchez, MA Vila, ...
Enterprise Information Systems VI, 158-166, 2006
92006
A first approach to the multipurpose relational database server.
IJ Blanco, C Martínez-Cruz, JM Serrano, MA Vila
Mathware and Soft Computing 12 (2-3), 129-153, 2005
82005
Using object relational features to build a fuzzy database server
JM Medina, J Galindo, F Berzal, JM Serrano
VIII Intl. Conf. of information processing and management of uncertainty in …, 2002
82002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20