Παρακολούθηση
Spyros Gidaris
Spyros Gidaris
Research scientist at valeo.ai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα valeo.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised representation learning by predicting image rotations
S Gidaris, P Singh, N Komodakis
arXiv preprint arXiv:1803.07728, 2018
23412018
Dynamic few-shot visual learning without forgetting
S Gidaris, N Komodakis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
9022018
Object detection via a multi-region and semantic segmentation-aware cnn model
S Gidaris, N Komodakis
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1134-1142, 2015
8332015
Personlab: Person pose estimation and instance segmentation with a bottom-up, part-based, geometric embedding model
G Papandreou, T Zhu, LC Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 269-286, 2018
5032018
Boosting few-shot visual learning with self-supervision
S Gidaris, A Bursuc, N Komodakis, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
2942019
Generating classification weights with gnn denoising autoencoders for few-shot learning
S Gidaris, N Komodakis
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2082019
Locnet: Improving localization accuracy for object detection
S Gidaris, N Komodakis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1522016
Detect, replace, refine: Deep structured prediction for pixel wise labeling
S Gidaris, N Komodakis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1372017
Attend refine repeat: Active box proposal generation via in-out localization
S Gidaris, N Komodakis
arXiv preprint arXiv:1606.04446, 2016
852016
Learning representations by predicting bags of visual words
S Gidaris, A Bursuc, N Komodakis, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
632020
Obow: Online bag-of-visual-words generation for self-supervised learning
S Gidaris, A Bursuc, G Puy, N Komodakis, M Cord, P Perez
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
36*2021
Localizing objects with self-supervised transformers and no labels
O Siméoni, G Puy, HV Vo, S Roburin, S Gidaris, A Bursuc, P Pérez, ...
arXiv preprint arXiv:2109.14279, 2021
342021
What to Hide from Your Students: Attention-Guided Masked Image Modeling
I Kakogeorgiou, S Gidaris, B Psomas, Y Avrithis, A Bursuc, K Karantzalos, ...
arXiv preprint arXiv:2203.12719, 2022
112022
Large-scale historical watermark recognition: dataset and a new consistency-based approach
X Shen, I Pastrolin, O Bounou, S Gidaris, M Smith, O Poncet, M Aubry
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 6810-6817, 2021
92021
Image-to-lidar self-supervised distillation for autonomous driving data
C Sautier, G Puy, S Gidaris, A Boulch, A Bursuc, R Marlet
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
82022
QuEST: Quantized embedding space for transferring knowledge
H Jain, S Gidaris, N Komodakis, P Pérez, M Cord
European Conference on Computer Vision, 173-189, 2020
72020
Drive&Segment: Unsupervised Semantic Segmentation of Urban Scenes via Cross-modal Distillation
A Vobecky, D Hurych, O Siméoni, S Gidaris, A Bursuc, P Pérez, J Sivic
arXiv preprint arXiv:2203.11160, 2022
42022
Spatially-consistent Feature Matching and Learning for Heritage Image Analysis
X Shen, R Champenois, S Ginosar, I Pastrolin, M Rousselot, O Bounou, ...
International Journal of Computer Vision 130 (5), 1325-1339, 2022
2022
Active Learning Strategies for Weakly-Supervised Object Detection
HV Vo, O Siméoni, S Gidaris, A Bursuc, P Pérez, J Ponce
European Conference on Computer Vision, 211-230, 2022
2022
Image-to-Lidar Self-Supervised Distillation for Autonomous Driving Data–Supplementary material–
C Sautier, G Puy, S Gidaris, A Boulch, A Bursuc, R Marlet
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20