Παρακολούθηση
Daragh Byrne
Daragh Byrne
Associate Teaching Professor, School of Architecture, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα daraghbyrne.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design for collaborative survival: An inquiry into human-fungi relationships
J Liu, D Byrne, L Devendorf
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2018
1752018
Constructing a SenseCam visual diary as a media process
H Lee, AF Smeaton, NE O’Connor, G Jones, M Blighe, D Byrne, A Doherty, ...
Multimedia Systems 14 (6), 341-349, 2008
1202008
Investigating keyframe selection methods in the novel domain of passively captured visual lifelogs
AR Doherty, D Byrne, AF Smeaton, GJF Jones, M Hughes
Proceedings of the 2008 international conference on Content-based image and …, 2008
792008
Design futures in action: Documenting experiential futures for participatory audiences
A Kelliher, D Byrne
Futures 70, 36-47, 2015
642015
Everyday concept detection in visual lifelogs: validation, relationships and trends
D Byrne, AR Doherty, CGM Snoek, GJF Jones, AF Smeaton
Multimedia Tools and Applications 49, 119-144, 2010
592010
The SenseCam as a tool for task observation
D Byrne, AR Doherty, GJF Jones, AF Smeaton, S Kumpulainen, K Järvelin
People and Computers XXII Culture, Creativity, Interaction 22, 19-22, 2008
552008
Using bluetooth and GPS metadata to measure event similarity in sensecam images
D Byrne, B Lavelle, AR Doherty, GJF Jones, AF Smeaton
IMAI’07-5th International Conference on Intelligent Multimedia and Ambient …, 2007
472007
Towards computational autobiographical narratives through human digital memories
D Byrne, GJF Jones
Proceedings of the 2nd ACM international Workshop on Story Representation …, 2008
442008
An examination of a large visual lifelog
C Gurrin, AF Smeaton, D Byrne, N O’Hare, GJF Jones, N O’Connor
Information Retrieval Technology: 4th Asia Infomation Retrieval Symposium …, 2008
422008
Life editing: third-party perspectives on lifelog content
D Byrne, A Kelliher, GJF Jones
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2011
362011
Architecture and challenges of maintaining a large-scale, context-aware human digital memory
C Gurrin, D Byrne, N O'Connor, GJF Jones, AF Smeaton
2008 5th International Conference on Visual Information Engineering (VIE …, 2008
262008
Validating the detection of everyday concepts in visual lifelogs
D Byrne, AR Doherty, CGM Snoek, GGF Jones, AF Smeaton
Semantic Multimedia: Third International Conference on Semantic and Digital …, 2008
262008
Bluetooth Familiarity: Methods of Calculation, Applications and Limitations.
B Lavelle, D Byrne, C Gurrin, AF Smeaton, GJF Jones
Mobile Interaction with the Real World (MIRW 2007), 55, 2007
232007
iBingo mobile collaborative search
AF Smeaton, C Foley, D Byrne, GJF Jones
Proceedings of the 2008 international conference on Content-based image and …, 2008
202008
Creating stories for reflection from multimodal lifelog content: an initial investigation
D Byrne, GJF Jones
192009
" Megereality": Leveraging Physical Affordances for Multi-Device Gestural Interaction in Augmented Reality
S Wu, D Byrne, MW Steenson
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
182020
Automated murmurs: The social mobile tourist application
J Freyne, AJ Brennan, B Smyth, D Byrne, AF Smeaton, GJF Jones
Computational Science and Engineering, 2009. CSE'09. International …, 2009
172009
Guidelines for the presentation and visualisation of lifelog content
D Byrne, H Lee, GJF Jones, AF Smeaton
Proc. iHCI, 2008
162008
Mining Memories: Designing a Platform to Support Social Media Based Writing
J Sadauskas, D Byrne, RK Atkinson
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing …, 2015
142015
User variance and its impact on video retrieval benchmarking
P Wilkins, R Troncy, M Halvey, D Byrne, A Amin, P Punitha, AF Smeaton, ...
Proceedings of the ACM International Conference on Image and Video Retrieval …, 2009
142009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20