Παρακολούθηση
Elena Laura Ursu
Elena Laura Ursu
"Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmpp.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Study on Ni-doped ZnO films as gas sensors
AP Rambu, L Ursu, N Iftimie, V Nica, M Dobromir, F Iacomi
Applied Surface Science 280, 598-604, 2013
1072013
New insights into structural and magnetic properties of Ce doped ZnO nanoparticles
N Fifere, A Airinei, D Timpu, A Rotaru, L Sacarescu, L Ursu
Journal of Alloys and Compounds 757, 60-69, 2018
1012018
Plasma-activated water: A new and effective alternative for duodenoscope reprocessing
GG Bălan, I Roşca, EL Ursu, F Doroftei, AC Bostănaru, E Hnatiuc, ...
Infection and drug resistance, 727-733, 2018
602018
Exposure to silver nanoparticles induces oxidative stress and memory deficits in laboratory rats
L Hritcu, M Stefan, L Ursu, A Neagu, M Mihasan, L Tartau, V Melnig
Central European Journal of Biology 6 (4), 497-509, 2011
552011
G-Quartet hydrogels for effective cell growth applications
A Rotaru, G Pricope, TN Plank, L Clima, EL Ursu, M Pinteala, JT Davis, ...
Chemical communications 53 (94), 12668-12671, 2017
522017
Hybrid fullerene conjugates as vectors for DNA cell-delivery
CM Uritu, CD Varganici, L Ursu, A Coroaba, A Nicolescu, AI Dascalu, ...
Journal of Materials Chemistry B 3 (12), 2433-2446, 2015
512015
Overcoming the insulating materials limitation in HiPIMS: Ion-assisted deposition of DLC coatings using bipolar HiPIMS
V Tiron, EL Ursu, D Cristea, D Munteanu, G Bulai, A Ceban, IL Velicu
Applied Surface Science 494, 871-879, 2019
432019
Dynamic constitutional frameworks for DNA biomimetic recognition
R Catana, M Barboiu, I Moleavin, L Clima, A Rotaru, EL Ursu, M Pinteala
Chemical communications 51 (11), 2021-2024, 2015
422015
Evaluation of the Antifungal Activity of Gold–Chitosan and Carbon Nanoparticles on Fusarium oxysporum
FD Lipșa, EL Ursu, C Ursu, E Ulea, A Cazacu
Agronomy 10 (8), 1143, 2020
392020
Multi-analytical characterization of Cucuteni pottery
AV Oancea, G Bodi, V Nica, LE Ursu, M Drobota, C Cotofana, AL Vasiliu, ...
Journal of the European Ceramic Society 37 (15), 5079-5098, 2017
342017
Platinum nanoparticles synthesis by sonoelectrochemical methods
L Obreja, D Pricop, N Foca, V Melnig
Material Plastice 47, 42-47, 2010
302010
Phyto-functionalized silver nanoparticles derived from conifer bark extracts and evaluation of their antimicrobial and cytogenotoxic effects
I Macovei, SV Luca, K Skalicka-Woźniak, L Sacarescu, P Pascariu, ...
Molecules 27 (1), 217, 2022
292022
Structure and gas sensing properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO films prepared by spin coating method
AP Rambu, C Doroftei, L Ursu, F Iacomi
Journal of Materials Science 48, 4305-4312, 2013
282013
Facile preparation of highly luminescent composites by polymer embedding of carbon dots derived from N-hydroxyphthalimide
CS Stan, P Gospei Horlescu, LE Ursu, M Popa, C Albu
Journal of Materials Science 52 (1), 185-196, 2017
272017
Improving the uncommon (110) growing orientation of Al-doped ZnO thin films through sequential pulsed laser deposition
T Coman, EL Ursu, V Nica, V Tiron, M Olaru, C Cotofana, M Dobromir, ...
Thin Solid Films 571, 198-205, 2014
252014
Duodenoscope-associated infections beyond the elevator channel: alternative causes for difficult reprocessing
GG Balan, I Rosca, EL Ursu, A Fifere, CD Varganici, F Doroftei, ...
Molecules 24 (12), 2343, 2019
222019
Synergistic effect of low molecular weight polyethylenimine and polyethylene glycol components in dynamic nonviral vector structure, toxicity, and transfection efficiency
BF Craciun, G Gavril, D Peptanariu, LE Ursu, L Clima, M Pinteala
Molecules 24 (8), 1460, 2019
202019
DNA-assisted decoration of single-walled carbon nanotubes with gold nanoparticles for applications in surface-enhanced Raman scattering imaging of cells
EL Ursu, F Doroftei, D Peptanariu, M Pinteala, A Rotaru
Journal of Nanoparticle Research 19, 1-9, 2017
202017
Analysis and structural characterization of pigments and materials used in Nicolae Grigorescu heritage paintings
RD Rusu, B Simionescu, AV Oancea, M Geba, L Stratulat, D Salajan, ...
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 168, 218-229, 2016
202016
Evaluation of local mechanical and chemical properties via afm as a tool for understanding the formation mechanism of pulsed uv laser-nanoinduced patterns on azo-naphthalene …
I Stoica, EL Epure, CP Constantin, MD Damaceanu, EL Ursu, I Mihaila, ...
Nanomaterials 11 (3), 812, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20