Παρακολούθηση
Stefan Böttcher
Stefan Böttcher
Professor für Informatik, Universität Paderborn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Indexing compressed data
S Boettcher, A Bueltmann, R Hartel
US Patent 8,659,451, 2014
482014
Secure Set Union and Bag Union Computation for Guaranteeing Anonymity of Distrustful Participants.
S Böttcher, S Obermeier
J. Softw. 3 (1), 9-17, 2008
312008
Evaluating XPath queries on XML data streams
S Böttcher, R Steinmetz
Data Management. Data, Data Everywhere: 24th British National Conference on …, 2007
272007
Adaptive predicate managers in database systems
S Böttcher, M Jarke, JW Schmidt
Proceedings of the 12th International Conference on Very Large Data Bases, 21-29, 1986
241986
Reformulating XPath queries and XSLT queries on XSLT views
S Groppe, S Böttcher, G Birkenheuer, A Höing
Data & Knowledge Engineering 57 (1), 64-110, 2006
222006
Schema-based Query Optimization for XQuery Queries.
S Groppe, S Böttcher
ADBIS Research Communications, 2005
222005
XPath Query Transformation based on XSLT stylesheets
S Groppe, S Böttcher
Proceedings of the 5th ACM international workshop on Web information and …, 2003
182003
A DTD graph based XPath query subsumption test
S Böttcher, R Steinmetz
International XML Database Symposium, 85-99, 2003
152003
Transaction Synchronization for XML Data in Client-Server Web Applications.
S Böttcher, A Türling
GI Jahrestagung (1), 388-395, 2001
152001
Search and modification in compressed texts
S Böttcher, A Bültmann, R Hartel
2011 Data Compression Conference, 403-412, 2011
142011
XML index compression by DTD subtraction.
S Böttcher, R Steinmetz, N Klein
ICEIS (1), 86-94, 2007
142007
CLCP–A Distributed Cross-Layer Commit Protocol for Mobile Ad Hoc Networks
S Obermeier, S Böttcher, D Kleine
2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing …, 2008
132008
Reducing sub-transaction aborts and blocking time within atomic commit protocols
S Böttcher, L Gruenwald, S Obermeier
Flexible and Efficient Information Handling: 23rd British National …, 2006
132006
CluX-Clustering XML Sub-trees.
S Böttcher, R Hartel, C Krislin
ICEIS (1), 142-150, 2010
122010
Checking XPath expressions for synchronization, access control and reuse of query results on mobile clients
S Böttcher, A Türling
Persistence, scalability, transactions–Database mechanisms for mobile …, 2003
122003
XML Fragment Caching for Small Mobile Internet Devices
S Böttcher, A Türling
Net. ObjectDays: International Conference on Object-Oriented and Internet …, 2002
122002
PROTOS-L: Towards a knowledge base programming language
C Beierle, S Böttcher
Wissensbasierte Systeme: 3. Internationaler GI-Kongreß München, 16.–17 …, 1989
121989
Detecting suspicious relational database queries
S Böttcher, R Hartel, M Kirschner
2008 Third International Conference on Availability, Reliability and …, 2008
102008
Detecting privacy violations in sensitive XML databases
S Böttcher, R Steinmetz
Workshop on Secure Data Management, 143-154, 2005
102005
Efficient Querying of Transformed XML Documents.
S Groppe, S Böttcher, G Birkenheuer
ICEIS (1), 241-250, 2004
102004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20