Παρακολούθηση
Fabrizio Lecci
Fabrizio Lecci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confidence sets for persistence diagrams
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
345*2014
Stochastic convergence of persistence landscapes and silhouettes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 474-483, 2014
1912014
Introduction to the R package TDA
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria
arXiv preprint arXiv:1411.1830, 2014
1622014
Robust topological inference: Distance to a measure and kernel distance
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 18 (1), 5845-5884, 2017
1432017
Subsampling methods for persistent homology
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
International Conference on Machine Learning, 2143-2151, 2015
1232015
On the bootstrap for persistence diagrams and landscapes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, A Singh, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1311.0376, 2013
752013
Mixed membership trajectory models of cognitive impairment in the multicenter AIDS cohort study
SA Molsberry, F Lecci, L Kingsley, B Junker, S Reynolds, K Goodkin, ...
AIDS (London, England) 29 (6), 713, 2015
342015
TDA: statistical tools for topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
Software available at https://cran. r-project. org/package= TDA, 2014
342014
High‐dimensional longitudinal classification with the multinomial fused lasso
S Adhikari, F Lecci, JT Becker, BW Junker, LH Kuller, OL Lopez, ...
Statistics in medicine 38 (12), 2184-2205, 2019
162019
Statistical analysis of metric graph reconstruction
F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 15 (1), 3425-3446, 2014
162014
Brain structural correlates of trajectories to cognitive impairment in men with and without HIV disease
M Popov, SA Molsberry, F Lecci, B Junker, LA Kingsley, A Levine, ...
Brain imaging and behavior 14, 821-829, 2020
142020
The included GUDHI is authored by Clement Maria, Dionysus by Dmitriy Morozov, PHAT by Ulrich Bauer, Michael Kerber, and Jan Reininghaus
BT Fasy, J Kim, F Lecci
TDA: Statistical Tools for Topological Data Analysis, 2017
112017
Statistical tools for the topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
102018
TDA: Statistical Tools for Topological Data Analysis, 2019
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
URL https://CRAN. R-project. org/package= TDA. R package version 1 (5), p184, 2014
92014
Empirically derived trajectories to dementia over 15 years of follow-up identified by using mixed membership models
F Lecci, B Junker, LH Kuller, OL Lopez, JT Becker
American journal of epidemiology 182 (4), 366-374, 2015
62015
High-dimensional longitudinal classification with the multinomial fused lasso
S Adhikari, F Lecci, JT Becker, BW Junker, LH Kuller, OL Lopez, ...
arXiv preprint arXiv:1501.07518, 2015
52015
An analysis of development of dementia through the extended trajectory grade of membership model
F Lecci
Handbook of mixed membership models. Chapman & Hall, 189-200, 2014
42014
Statistical inference for persistent homology
B Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
arXiv preprint arXiv:1303.7117, 2013
32013
Package ‘TDA’
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, DL Millman, V Rouvreau, MJ Kim
22023
Supplement to “Confidence sets for persistence diagrams.”
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
Annals of Statistics 42, 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20